bouwteam bemmel

Bouwteam brengt stroom naar Park15 in Bemmel

‘Voor de gestelde deadline, binnen budget en met de juiste kwaliteit’

Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken heeft in Nijmegen Noord een extra kabelverbinding aangelegd vanuit het onderstation in Bemmel naar het nieuwe bedrijventerrein Park15. De twee kabelverbindingen – van elk negen kilometer – waren nodig om de ondernemers op het nieuwe bedrijvenpark te voorzien van voldoende vermogen. Het elektriciteitsverdeelstation in Nijmegen-Noord zat namelijk aan zijn maximale capaciteit.

Om te zorgen voor meer ruimte op het elektriciteitsnet in Nijmegen-Noord, werkt Liander aan de realisatie van een nieuw elektriciteitsverdeelstation in Nijmegen-Noord. Dit is naar verwachting in 2023 klaar. Om de periode tot de komst van het nieuwe station te overbruggen was een extra kabel van onderstation Bemmel naar Park15 noodzakelijk.

De kabel loopt door weilanden, onder een snelweg en langs sloten. Een belangrijk project, waarbij Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken voor het eerst in een bouwteamconstructie werkte. In het bouwteam zaten niet alleen opdrachtgever Liander, maar ook ontwerper LBA, rentmeester HCC en de Antea Group.

Risico’s

Projectcoördinator Rick Marechal van Van Gelder kijkt met een goed gevoel terug op de samenwerking binnen het bouwteam. “Wanneer je vroegtijdig alle risico’s en mogelijke problemen in kaart brengt en hiervoor mitigerende maatregelen treft of elimineert, heb je daar in de uitvoering minder of zelfs geen last meer van”, vertelt hij. “We konden het meteen aangeven als wij dachten dat iets niet uitvoerbaar was. Dan werd gewoon het ontwerp aangepast.” Uitvoerder Jeroen Verkleij van Van Gelder beaamt dit. “We konden zonder enige problemen het complete werk realiseren. Dan heb ik het over de voortgang en de planning, maar ook over het afwerken en opleveren van de percelen bij particulieren.”

Nieuw

Het werken in een bouwteam was nieuw voor Rick. “Normaliter verzorgen we de complete engineering inclusief de uitvoering of alleen een van beide”, licht hij toe. “Nu werd dat in stukjes geknipt, waarbij Van Gelder alleen de uitvoering deed. LBA verzorgde het ontwerp en de benodigde vergunningen.” HCC zorgde volgens Rick voor de overeenkomsten met de betrokken partijen. “We moesten door weilanden en waterschapstroken heen, dus zij gingen met perceeleigenaren en pachters om tafel om afspraken te maken en meewerkvergoedingen te bepalen. En Antea Group deed onder meer onderzoek naar flora en fauna, Niet Gesprongen Explosieven (NGE), archeologie en de staat van de bodem. Dat vergde veel afstemming. Omdat alle partijen in het bouwteam zaten, wisten we van elkaar waar we mee bezig waren en dat heeft veel problemen in de uitvoering voorkomen. Er werd goed naar ons geluisterd en dat gebeurde andersom ook.”

Afspraak

Door de efficiënte werkwijze verliep het werk in Nijmegen-Noord meer dan vlot, zo meent Rick. “We zijn half mei gestart met de eerste boringen en waren al met al half september klaar met het gehele tracé. Dat was zes weken eerder dan gepland, dus daar zijn we best trots op. Ook de ondernemers en Liander waren daar blij mee, want er was een afspraak tussen die partijen gemaakt dat er op een bepaalde datum extra stroom op het bedrijventerrein zou zijn en dat is gehaald. Maar goed ook, want afspraak is afspraak!” Jeroen Verkleij deelt die mening. Hij is niet alleen  trots op het eigen personeel dat het kabelwerk verrichtte. “Ook onze onderaannemer firma A. Kwakernaak heeft prima werk opgeleverd. Dat deden ze door de juiste inzet van mens en machines en door niet op een uurtje extra te kijken. Daardoor is dit project zeer voorspoedig en soepel verlopen.”

Tevreden

Projectleider Rob Begeman van Liander knikt instemmend. “Ten behoeve van de belanghebbenden van het project was het noodzakelijk om met een compleet bouwteam de voorbereidingen en uitvoering in gang te zetten. Het resultaat van de samenwerking was dat de elektriciteitsverbinding voor de gestelde deadline, binnen budget en met de juiste kwaliteit aangelegd en in bedrijf gesteld kon worden. Als verantwoordelijke voor het project ben ik erg tevreden over het behaalde resultaat en de samenwerking met de partijen Van Gelder, Antea group, HCC Infra en LBA Projectbureau.”

 

doorEugénie de Kreij Infra