‘Goede voorbereiding is het halve werk’

Familie Gooiker opent grootste particuliere zonnepark van Nederland

Langs de A1 bij Wilp heeft de familie Gooiker op eigen grond als onderdeel van haar landbouwbedrijf een zonne-akker aangelegd. Vorige maand is het particuliere zonnepark, dat 12.000 huishoudens voorziet van groene stroom, live gegaan. Donderdag 17 september vond de officiële opening plaats van het park, dat maar liefst meer dan 117.000 panelen telt. Gedeputeerde Jan van der Meer, Klimaat- en Energietransitie en burgemeester Jos Penninx van de gemeente Voorst verrichtten samen de opening. Daarna konden genodigden het park bezoeken.

Aannemer Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken (VGKLM) was verantwoordelijk voor de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk van Enexis Netbeheer. Maar bij het project waren meerdere partijen betrokken, waaronder 15 vergunningsverleners, Gemeente Deventer, Gemeente Voorst, Provincie Gelderland, Gasunie en Heijmans. Een grootschalig project waarbij samenwerking van groot belang was. Volgens bestuurder Jolien Gooiker was de livegang in augustus weliswaar spannend, maar twijfelde ze nooit aan het slagen van het project. “We hebben goede partners geselecteerd en hadden veel vertrouwen in hun kennis en kwaliteit. We hebben de uitvoering strak opgevolgd en dus was het raar geweest als alles uiteindelijk niet zou werken.”

Bewogen periode

Het klinkt eenvoudig, zonnepanelen aanleggen op landbouwgrond. Maar daar komt heel wat bij kijken. Van techniek en vergunningen tot financiering en graafwerkzaamheden. Enexis kan dat niet alleen en Van Gelder ook niet. De zonne-akker van de familie Gooiker ligt daarnaast nabij een Natura 2000-gebied. In mei 2019 veranderde de natuurwetgeving op het gebied van stikstof. Dit was een uitdaging voor het project. Gooiker kijkt terug op een bewogen en spannende periode. “Het was maar de vraag of alle vergunningen werden behaald. Door echter vanuit alle betrokken partijen te kijken naar de mogelijkheden, is het gelukt om binnen de stikstofnormen te blijven en de negatieve effecten op het Natura 2000-gebied te vermijden.”

Boren

Een bijzonderheid binnen het project was de kruising met de IJssel. Om alle kabels aan te kunnen leggen, moest onder de IJssel worden geboord. Iets waar de waterschappen in eerste instantie bezorgd over waren. Gooiker: “Ook voor Van Gelder was dit een grote uitdaging. Maar Harald Neijmeijer en zijn team wisten het tracé heel goed te ontwerpen. Daarbij waren verschillende gemeenten, waterschappen en provincies betrokken. Ik denk dat Harald wel veertig vergunningen moest aanvragen. Er is door hen waanzinnig werk geleverd.”

Meer dan positief

Uiteindelijk werden in samenwerking met de waterschappen alle risico’s besproken en uitgesloten. En konden alle benodigde vergunningen worden verleend.” Gooiker is meer dan positief over de inzet van en samenwerking met Enexis en van Gelder. “Ik heb veel respect voor hun werkwijze. Heel knap dat zij zowel qua techniek, maar ook communicatief mensen goed wisten te bereiken en dit project vlot wisten te trekken.”

Goede voorbereiding

Voor het project werd een Bovenregionale Versnelling Energietransitie (BVE) opgericht. Een samenwerking tussen Enexis (Infra, Grondzaken en Klant & Markt) en Van Gelder. Door hierin gezamenlijk op te trekken – en de klant al vanaf de voorbereiding bij het proces te betrekken – kon het project succesvol worden uitgevoerd. “Iets waar we allemaal trots op zijn. Goede voorbereiding is het halve werk”, zo meent Gooiker. “Een project valt of staat verder met goede mensen die ervaring en expertise hebben en een stapje extra kunnen zetten. Wij hebben ons echt in de handen geknepen met deze mensen. Als het hen niet lukte, lukte het niemand.”

doorEugénie de Kreij Infra