Samenwerking Liander en Van Gelder werpt zijn vruchten af

Een primeur voor Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken (KLM) en Liander. Voor het eerst heeft een werkverantwoordelijke (WV’er) van een aannemer van Liander de bevoegdheid verkregen tot WV’er en sleutels voor middenspanningsruimtes en laagspanningskasten.

Livinus Korstanje van Van Gelder had de primeur. René de Vries, installatieverantwoordelijke van Liander overhandigde de bevoegdheid aan Livinus, die het ‘Design & Constructteam LS-net ontmazen van Amsterdam’ gaat versterken.

Al een aantal maanden zijn er collega’s van Van Gelder gedetacheerd bij Liander. Die samenwerking is aangegaan omdat Liander graag partners wil waarbij de werknemers dezelfde bevoegdheden hebben als hun eigen medewerkers. Dit om de grote hoeveelheid werk die het heeft te kunnen realiseren.

 

De werkzaamheden worden in de contractvorm Design & Construct uitgevoerd, waarbij Van Gelder een van de aannemers is die verantwoordelijk is voor het traject van engineering (design) en de volledige uitvoering van het werk (construct). Bij deze trajecten dragen WV’ers in belangrijke mate bij aan een gedeelde ambitie ‘iedereen veilig thuis’. Zij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid bij het uitvoeren van het werk.

Livinus is de eerste die het opleidingstraject bij Liander heeft doorlopen, waarin voldoende praktijkuren en de toetsing van theoretische en praktijkkennis heel belangrijk zijn. De bedoeling is dat de komende periode nog meer collega’s worden klaargestoomd om als WV’er aan de slag te kunnen.