Veilig werken met de minigraver

Hoe kan ik zo veilig mogelijk te werk gaan met een minigraver? Dat leerden de cursisten afgelopen vrijdag bij de cursus ‘veilig werken met de minigraver bij het spoor’, georganiseerd door Van Gelder Rail in samenwerking met BLOM-opleidingen.

Het doel: ervaren machinisten laten leren van incidenten en ze tools meegeven om de opgedane ervaringen op het gebied van veiligheid met elkaar te delen.

Allereerst legde BLOM-trainer Edward van Dijk uit welke vitale onderdelen van de minigraver getest moeten worden voordat je ermee aan het werk gaat. “Check of de hydraulische systemen goed werken en controleer periodiek je olie- en luchtfilters. En vergeet ook de simpele dingen niet, zoals de werking van de claxon. Alles voor de optimale werking van je machine.”

Daarna werd de focus gelegd op de omgeving. De minigraver moet bijvoorbeeld op een veilige afstand ten opzichte van het spoor blijven. Een stabiele ondergrond is belangrijk en ook het af- en opladen van de machine op de trailer kwam aan bod. Ook werd er gewezen op het gevaar van het oversteken van een overweg met een dergelijk voertuig met beperkte snelheid.

De aanwezigen luisterden aandachtig en knikten vaak instemmend. Ondanks het koude weer was het een geslaagde training met enthousiaste cursisten, die elkaar beurtelings afwisselden om met de minigraver de besproken handelingen te verrichten.