aardgas

Verwarmen met aardwarmte

De Nederlandse overheid zet in op een halvering van de CO2-emissie in 2030 ten opzichte van 1990. In 2050 moet Nederland helemaal klimaatneutraal zijn. Alternatieve energiebronnen zoals aardwarmte, dragen bij aan de realisatie van deze klimaatdoelstellingen. Lage temperatuur verwarmingssystemen zoals het door Van Gelder gebruikte systeem Uiteigenbodem, zijn dé manier om nieuwbouwprojecten snel en kostenefficiënt aan te sluiten op de onuitputtelijke voorraad aardwarmte. Door middel van een netwerk van gesloten verticale bodemcollectoren wordt warmte uit de aarde gehaald om vervolgens met behulp van warmtepompen woningen en gebouwen te verwarmen én in de zomer te verkoelen. Deze collectoren worden tot op meer dan 300 meter diepte in de grond ingebracht en kennen een lange technische en economische levensduur.

Uiteigenbodem is een kostenefficiënte oplossing die perfect geschikt is bij projecten vanaf enkele tientallen woningaansluitingen en grotere utiliteitsbouwprojecten. Voor het transport van de aardwarmte naar de oppervlakte wordt gebruik gemaakt van niet-geïsoleerde kunststof buizen. Dit is mogelijk omdat de temperatuur van het systeem zo’n 25 graden bedraagt. De gebruikte kunststof buizen zijn niet alleen relatief goedkoop, maar hebben ook een langere economische levensduur. Het goed doordachte, geïntegreerde systeemontwerp maakt de installaties bovendien minder gevoelig voor storing. Daarnaast hoeven de gebruikers slechts één compacte, geluidloze inpandige warmtepomp te installeren en geen ontsierende, rumoerige buitenunit.

Milieuvoordelen

De reductie van CO2 (koolstofmonoxide) NOx (stikstofmonoxide) is bij het systeem Uiteigenbodem relatief gunstig ten opzichte van andere systemen. Het netwerk is, eenmaal aangelegd, geen belasting voor het milieu. Het gebruikte materiaal voor het netwerk is bovendien volledig recyclebaar mocht het netwerk ooit uit bedrijf worden genomen. Meer weten over het systeem? Klik dan hier.

Dat alles maakt het lage temperatuur verwarmingssysteem zoals Uiteigenbodem een interessant alternatief voor de vaak veel duurdere, luidruchtige lucht / water warmtepompen. Dat is ook precies de reden waarom het bedrijf Jarola er voor heeft gekozen om bij de aanleg van hun nieuwe 15.000 vierkante meter grote distributiecentrum in Coevorden het systeem Uiteigenbodem in te zetten voor de verwarming en passieve koeling van de hal en de zijladen. Inmiddels is Van Gelder gestart met de voorbereidingen voor de bouw.

doorEugénie de Kreij Infra