A4 tweelaags ZOAB

Project Info

 • Opdrachtgever

  Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

 • Type contract

  UAV-GC

 • Projectomvang

  € 6.400.000

 • Uitvoeringsperiode

  mei 2017 - januari 2018

Op de A4 tussen Zoeterwoude en Roelofsarendsveen is vanaf mei 2017 door Van Gelder gewerkt aan het onderhoud op de A4.  De werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het vervangen van bestaande deklagen door tweelaags ZOAB inclusief bijkomende werkzaamheden aan kunstwerken. Door deze aanpassingen is het mogelijk om bij de voorgenomen snelheidsverhoging naar 130 km/u voldoende geluidsreductie te realiseren zodat de berekende waarden binnen de vigerende geluidsnormen vallen.

Bij dit project is voor het eerst gebruik gemaakt van de inline paver. Een innovatieve asfalteermachine die twee asfaltlagen in één keer kan produceren. Meer informatie over de inline paver vind je hier.

Werkzaamheden

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid (RWS WNZ) heeft 2 Wegendistricten, District Noord en District Rijkswaterstaat Programma’s. Projecten en Onderhoud (RWS PPO) heeft voor de variabele onderhoudswerkzaamheden in de regio West-Nederland Zuid het variabel onderhoudsprogramma WNZ B Wegen geïnitieerd. Met dit programma beoogt Rijkswaterstaat de markt te stimuleren om te komen tot duurzame innovatieve oplossingen voor de variabele onderhoudswerkzaamheden in deze regio.