Assetmanagement | A6 Flevoland meerjarig onderhoud

Project Info

 • Opdrachtgever

  Rijkswaterstaat Midden Nederland

 • Type contract

  Prestatie Contract Best Value

 • Projectomvang

  +/- € 20.700.000

 • Uitvoeringsperiode

  2020 - 2025

In opdracht van Rijkswaterstaat is Van Gelder aan het werk om de rijkswegen in Flevoland veilig en functioneel te houden. Dit wordt gedaan door het adequaat uitvoeren van dagelijks onderhoud en het tijdig geven van passend advies voor een upgrade aan wegen en kunstwerken. Het contract loopt van 2020 tot 2025 en wordt mogelijk verlengd tot 2028.

Rijkswaterstaat verwacht van Van Gelder en Krinkels B.V. dat zij net als in het vorige contract met toonaangevend Assetmanagement aan de doelstellingen van Rijkswaterstaat en het project bijdragen. De werkmaatschappijen die meewerken bij dit project zijn Van Gelder Integrale Projecten, Van Gelder Verkeerstechniek en het Geo Data Service. Ook wordt er samengewerkt met de externe partij Krinkels B.V.

Vanuit de Best Value Aanpak is de combinatie dé expert. Zij zijn leidend in toonaangevend assetmanagement en in het aandragen van adviezen voor de midden lange en lange termijn. Hierin heeft de combinatie een goede samenwerking met Rijkswaterstaat.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die de combinatie Krinkels-Van Gelder gaat uitvoeren zijn het onderhoud aan onder andere de wegen, het groen en de openbare verlichting. Ook het schoon en verzorgd houden van de verzorgingsplaatsen in Flevoland behoort tot de werkzaamheden. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Het maaien van bermen;
 • Het onderhouden van verzorgingsplaatsen;
 • Het repareren van de verlichting;
 • Het uitvoeren van asfaltwerkzaamheden (Levens Verlengend Onderhoud en Incidentmanagement).

Tijdens dit project wordt er gewerkt met optimale verkeersafzettingen om zo veilig te kunnen werken en hinder te beperken. In de nacht worden ook een verscheidenheid aan onderhoud aan asfalt, bermen en overige objecten uitgevoerd. Hierbij biedt de combinatie ook de gelegenheid aan derden, die werkzaamheden in het gebied moeten uitvoeren, om mee te liften in de afzettingen.

Van Gelder onderscheidt zich door een goede samenwerking met de klant waarin het belang van de weggebruiker voorop wordt gesteld. Met verantwoorde kosten wordt gezorgd voor veilige en vitale infra. “Ik ervaar het project als een geoliede machine waarin het lerend vermogen wordt gestimuleerd om gezamenlijk te groeien in toonaangevend assetmanagement”, aldus Thiemen Munneke.

Innovaties

Onderhoudsmanagementsysteem

Krinkels B.V. en Van Gelder hebben een eigen onderhoudsmanagementsysteem ontwikkeld dat de administratieve last beperkt. Het geeft inzicht in de toestand van de wegen met de bijbehorende objecten.

Adviesmodel

Ook is er een adviesmodel ontwikkeld voor de advisering van het Levensduur Verlengend asfalt Onderhoud (LVO). Hiermee hebben Krinkels B.V. en Van Gelder bereikt dat de doorlooptijd van het advies dusdanig verkort is dat de uitvoering in het voorjaar kan starten in plaats van in het najaar.

Sinusmaaien

In het contract staat dat Sinusmaaien in bermen wordt toegepast bij dit project. Bermen vormen een belangrijk leefgebied voor beschermde planten en diersoorten. Hoe hoger de nectarindex van de berm is, hoe meer constant voedselaanbod er voor vlinders en insecten is. Door de inzet van sinusbeheer wordt de nectarindex verhoogd en wordt een goede conditie van de verblijfplaats voor vlinders en insecten het gehele jaar door gewaarborgd. Door het versterken van de biodiversiteit wordt er optimaal bijgedragen aan het thema ecologie van duurzaamheid.

“Vanuit vertrouwen werken wij in goede samenwerking aan vitale infra”, zo voegt Thiemen nog toe.