Veilig en duurzaam transport | Landingsbaan Flevoland

Project Info

 • Opdrachtgever

  NLR Marknesse

 • Type contract

  -

 • Projectomvang

  -

 • Uitvoeringsperiode

  oktober - november 2019

Aannemingsmaatschappij Van Gelder heeft in Flevoland samen met NLR een landingsbaan gerealiseerd waardoor we de wereld van transport veiliger, duurzamer, efficiënter en effectiever kunnen maken.

Deze reconstructie werd uitgevoerd aangezien de dronevloot van het NLR Drone Test Centre in Marknesse de afgelopen jaren is uitgebreid met een aantal grote fixed wing toestellen, waarvoor een goede start- en landingsbaan nodig is. De huidige start- en landingsbaan bestond uit gras en is nu voorzien van asfalt.

Werkzaamheden

Om de nieuwe start- en landingsbaan te realiseren hebben we allereerst de grond ontgraven en verwerkt. Het NLR Drone Test Centre heeft een eigen zanddepot waar voldoende zand aanwezig was voor het zandbed. Ook werd hier de ontgraven grond heen gebracht. Toen deze werkzaamheden waren uitgevoerd, begonnen we met het aanbrengen van de fundatie. Dit is een verhardingslaag van ongebonden steenmengsel.

Vervolgens begonnen we aan de opbouw van het asfalt. Dit houdt in; het aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton, het aanbrengen van een kleeflaag en uiteindelijk het aanbrengen van de deklaag. Bij het aanbrengen van het asfalt hebben we voldoende bolling toegepast. Dit hebben we gedaan om ervoor te zorgen dat er nooit water op de baan blijft staan.

Over Koninklijke NLR

NLR is de kennisorganisatie voor toegepast onderzoek voor de lucht- en ruimtevaart en de verbindende schakel tussen wetenschap, bedrijfsleven en overheid, in Nederland en internationaal. Met hun kennis en kunde zijn ze een van de drijvende krachten achter de aerospace sector. Hun missie is de wereld van transport veiliger, duurzamer, efficiënter en effectiever te maken. Dat doen ze onder andere met state-of-the-art researchfaciliteiten, zoals field labs, simulatoren en windtunnels. NLR heeft al 100 jaar de diepgewortelde wil om te blijven vernieuwen. Samen met hun partners geven ze vorm aan de boeiende wereld van morgen. Bij NLR zijn ruim 600 medewerkers werkzaam, verspreid over de vestigingen in Amsterdam, Marknesse, Schiphol en Noordwijk.

Vertrouwd verder

Mobiliteit, het is en blijft heel belangrijk in Nederland. We willen ons kunnen bewegen en gemakkelijk kunnen verplaatsen. Daarvoor is een goede infrastructuur nodig, boven- en ondergronds. Als pure specialist in de infrastructuur heeft Aannemingsmaatschappij Van Gelder alles in huis om opdrachtgevers te ontzorgen.

Bij Aannemingsmaatschappij Van Gelder realiseren we projecten door gedrevenheid en toewijding, op basis van betrouwbaarheid en wederzijdse waardering.