Aanleg kabelverbinding 110kV Almelo – Hengelo

Project Info

 • Opdrachtgever

  TenneT

 • Type project

  UAV-GC

 • Projectomvang

  +/- €8.000.000

 • Uitvoeringsperiode

  2020 - juni 2022

Bij energielevering draait alles om leveringszekerheid. De kwaliteit van het elektriciteitsnet heeft hierin een belangrijke bijdrage. Om de betrouwbaarheid voor zo’n net te waarborgen, moet deze soms versterkt worden. Zo ook in Overijssel. Daar wordt het bestaande elektriciteitsnet, tussen Almelo Mosterdpot en Hengelo Weideweg, voorzien van een nieuwe 110 kV niet-redundante verbinding.

Deze nieuwe verbinding wordt door Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken gerealiseerd in opdracht van TenneT. Het gaat hierbij om een ondergrondse verbinding waarvoor Van Gelder het ontwerp en de realisatie op zich neemt. Het opstellen van het DO en UO, het realiseren van open ontgravingen en boringen én diverse civiele werkzaamheden zijn onderdeel van het traject.

Werkzaamheden

De nieuw aan te leggen verbinding beslaat een lengte van ruim 17 kilometer, waarvan 11 kilometer aan de hand van gestuurde boringen wordt uitgevoerd. De verbinding bestaat uit één circuit met meerdere secties van 3x1x2.500mm2 of 3x1x3.000mm2 aluminium kabels. Van Gelder realiseert binnen de scope van voorliggend werk ook een glasvezelverbinding.

Samenwerking

Tijdens het realiseren van de nieuwe verbinding wordt nauw samengewerkt met andere werkmaatschappijen van Van Gelder. Zo zijn Van Gelder Telecom, het Geo Data Service en de afdelingen Speciale projecten en Gestuurd boren betrokken bij het project. Voor het leveren en bedrijfswaardig opleveren van de kabel, inclusief de verbindingsmoffen en de benodigde aanpassingen van stations, worden neven-opdrachtnemers ingeschakeld. Van Gelder is hierin coördinerend opdrachtnemer.

Voor projectmanager Sander Uijl is dit een bijzonder project: “Dit is weer een mooi omvangrijk project voor Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken, waarmee we de succesvolle samenwerking met TenneT kunnen voortzetten. Ook kunnen we wederom de verschillende werkmaatschappijen van Van Gelder in stelling brengen, om zo dit project als multidisciplinaire eenheid te realiseren.”

Ook opdrachtgever TenneT is blij met de samenwerking en wenst ons dan ook veel succes met de realisatie van dit project.

Gestuurde boringen en ritssluitmethode

Het project is een relatief lang tracé waarvan ruim 60 procent wordt gerealiseerd door gestuurde boringen. Dit maakt het, in combinatie met het kabeltrekken tot een lengte van circa 1.600 meter, uitdagend. Daarbij ligt tevens de focus om de hinder voor de omgeving te minimaliseren ten behoeve van een zorgeloze, verantwoorde en veilige projectrealisatie.

Mede daarom worden de kabels grotendeels aangelegd door middel van de zogeheten ‘ritssluitmethode’. Door deze methode toe te passen, beperken wij het waterbezwaar en de eventuele nadelige gevolgen daarvan.

Het aanleggen van deze nieuwe kabelverbinding tussen Almelo en Hengelo is voor Van Gelder een mooie kans om de samenwerking met TenneT voort te zetten. En daarnaast verder te bouwen op het onlangs succesvol afgeronde 150 kV Tiel-Zaltbommel project. Zo gaan we met elkaar vertrouwd verder.