Aanleg watertransportleiding Doetinchem

Project Info

 • Opdrachtgever

  Vitens N.V.

 • Type contract

  UAV

 • Projectomvang

  +/- €3.000.000

 • Uitvoeringsperiode

  oktober 2018 – april 2019

In opdracht van Vitens heeft Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken (KLM) een watertransportleiding aangelegd vanaf Doetinchem De Pol naar de Beunkdijk bij Lintelo. De uitvoerende werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Een project waar we met trots op terug kunnen kijken.

Werkzaamheden

De aanleg van de transportleiding ging over een tracé van vijftien kilometer. Daarbij werden er verschillende persingen en horizontaal gestuurde boringen uitgevoerd.

26 persingen

 • 1 van 24 meter (DN700)
 • 24 van in totaal 240 meter (DN600)
 • 1 van 6 meter (DN100)

7 horizontaal gestuurde boringen (DN560) met een totale lengte van 1158 meter.

Omgevingsmanagement

Het uiteindelijke resultaat is een tijdige oplevering van een hygiënisch betrouwbare drinkwaterleiding. Een goede communicatie met de stakeholders was een vereiste voor het slagen van het project.

Het tracé ging voornamelijk over weilanden en akkerbouw en hierbij was goed overleg en afstemming met de grondeigenaren en pachters van groot belang. Om ervoor te zorgen dat het project volgens de vooraf overeengekomen planning verliep was het omgevingsmanagement bij Van Gelder KLM neergelegd.