Aansluiting Windpark Blaakweg-Suyderlandt

Project Info

 • Opdrachtgever

  DNWG Infra B.V.

 • Type contract

  UAV (meervoudig onderhands)

 • Projectomvang

  +/- €2.000.000,-

 • Uitvoeringsperiode

  juni - december 2020

Nieuwe-Tonge in de Nederlandse provincie Zuid-Holland wordt voorzien van twee nieuwe windparken. Ten behoeve van de zes windturbines die worden aangelegd, moet een elektriciteitsaansluiting worden gerealiseerd. Deze aansluiting zal Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken aanleggen in opdracht van DNWG Infra.

Voor deze elektriciteitsaansluiting wordt de voeding voorzien van een 13kV-verbinding. Deze verbinding gaat naar het hoofdverdeelstation van Stedin. Per aansluiting worden twee middenspanningsbundels gelegd inclusief een glasvezelbuis voor de langsdifferentiaalbeveiliging. Deze beveiliging levert de meest selectieve beveiliging en wordt actief zonder enige tijdvertraging.

Werkzaamheden

De aanleg van het tracé vindt in verschillenden fases plaatst. Over het grootste deel, worden de werkzaamheden in open ontgraving uitgevoerd. Dit houdt in dat de losse boringen met elkaar in verbinding worden gebracht. Voor dit project worden twaalf gestuurde boringen (HDD-boringen) uitgevoerd. Deze boringen worden uitgevoerd bij wegkruisingen, dijken en de Langeweg in Nieuwe-Tonge. Dit doen we om hinder voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken.

Speciale technieken

Bij dit project maken we gebruik van speciale technieken. Zoals aangegeven worden er twaalf HDD-boringen uitgevoerd. Maar daarnaast voeren we ook een detailengineering uit en is de nul-opname van het tracé uitgevoerd door middel van een auto en een drone.

Projectcoördinator Tijmen van Wijngaarden is actief betrokken bij dit project. Voor hem is het aanleggen van vier kabelbundels extra bijzonder, waarvan twee onder en twee boven worden aangelegd: "Normaal graven we de sleuf, leggen we alle kabels erin en vullen we de sleuf weer aan. Vanwege de beperkte ruimte in het tracé wordt in dit geval de sleuf dieper gegraven, waarna de eerste twee kabelbundels aangelegd kunnen worden. Vervolgens wordt de sleuf deels aangevuld met schoon zand om zo de onderste bundels af te dekken. Hierna worden in een extra werkgang de bovenste twee kabelbundels gelegd. Door de extra diepte van de sleuf komen ook deze kabels met voldoende dekking in de grond te liggen."

Omgevingsmanagement

Tijdens de werkzaamheden werken we langs de provinciale wegen N59 en N215. Dit vraagt om een goede omgevingsmanagement. Als Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken zorgen wij voor een goede bereikbaarheid voor woningen en bedrijven, beperken we hinder zo veel mogelijk en waarborgen we de veiligheid van het verkeer. Naar verwachting is het werk medio december dit jaar gereed.