Aansluiting Windpark Blaakweg-Suyderlandt

Project Info

 • Opdrachtgever

  DNWG Infra B.V.

 • Type contract

  UAV (meervoudig onderhands)

 • Projectomvang

  +/- €2.000.000,-

 • Uitvoeringsperiode

  juni - december 2020

Nieuwe-Tonge in de Nederlandse provincie Zuid-Holland is voorzien van twee nieuwe windparken. Ten behoeve van de zes windturbines die werden aangelegd, moest een elektriciteitsaansluiting worden gerealiseerd. Deze aansluiting heeft Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken aangelegd in opdracht van DNWG Infra.

Voor deze elektriciteitsaansluiting werd de voeding voorzien van een 13kV-verbinding. Deze verbinding gaat naar het hoofdverdeelstation van Stedin. Per aansluiting werden twee middenspanningsbundels gelegd inclusief een glasvezelbuis voor de langsdifferentiaalbeveiliging. Deze beveiliging levert de meest selectieve beveiliging en wordt actief zonder enige tijdvertraging.

Werkzaamheden

De aanleg van het tracé vond in verschillenden fases plaatst. Over het grootste deel, werden de werkzaamheden in open ontgraving uitgevoerd. Dit houdt in dat de losse boringen met elkaar in verbinding worden gebracht. Voor dit project werden twaalf gestuurde boringen (HDD-boringen) uitgevoerd. Deze boringen werden uitgevoerd bij wegkruisingen, dijken en de Langeweg in Nieuwe-Tonge. Dit hebben we gedaan om hinder voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken.

Speciale technieken

Bij dit project maakten we gebruik van speciale technieken. Zoals aangegeven werden er twaalf HDD-boringen uitgevoerd. Maar daarnaast voerden we ook een detailengineering uit en is de nul-opname van het tracé uitgevoerd door middel van een auto en een drone.

Projectcoördinator Tijmen van Wijngaarden was actief betrokken bij dit project. Voor hem was het aanleggen van vier kabelbundels extra bijzonder, waarvan twee onder en twee boven werden aangelegd: "Normaal graven we de sleuf, leggen we alle kabels erin en vullen we de sleuf weer aan. Vanwege de beperkte ruimte in het tracé wordt in dit geval de sleuf dieper gegraven, waarna de eerste twee kabelbundels aangelegd kunnen worden. Vervolgens wordt de sleuf deels aangevuld met schoon zand om zo de onderste bundels af te dekken. Hierna worden in een extra werkgang de bovenste twee kabelbundels gelegd. Door de extra diepte van de sleuf komen ook deze kabels met voldoende dekking in de grond te liggen."

Omgevingsmanagement

Tijdens de werkzaamheden werkten we langs de provinciale wegen N59 en N215. Dit vroeg om een goede omgevingsmanagement. Als Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken hebben wij voor een goede bereikbaarheid voor woningen en bedrijven gezorgd, beperkten we hinder zo veel mogelijk en hebben we de veiligheid van het verkeer gewaarborgd.