Asfalt- en betononderhoud Ede

Project Info

 • Opdrachtgever

  Gemeente Ede

 • Type project

  RAW met open posten

 • Projectomvang

  € 4.388.020

 • Uitvoeringsperiode

  Juli 2019 - december 2020

In opdracht van gemeente Ede voert Van Gelder onderhoudswerkzaamheden uit aan asfalt en beton. Bij de voorbereiding en uitvoering van deze werkzaamheden houden we, in overleg met de gemeente, goed oog voor de omgeving. Dat was, naast het gebruik van duurzame toepassingen, een van de aspecten waar we de gunning van deze opdracht aan te danken hebben. Gedurende het hele project zullen deze thema's dan ook als een rode draad door ons werk lopen.

De werkzaamheden zijn opgedeeld in verschillende deelopdrachten in diverse plaatsen. Hieronder is een overzicht van de werkzaamheden per locatie te vinden die de Aannemingsmaatschappij uitvoert. Wanneer u op de locatie klikt, opent het bijbehorende verkeersplan. Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Bettine Potter. Haar gegevens staan aan de rechterkant van deze pagina.

Deze website wordt gedurende de werkzaamheden geüpdatet. Onderstaande afbeeldingen laten zien wat we zoal hebben gedaan.

Werkzaamheden per locatie

Fietsroute Veldhuizen en asfaltwerkzaamheden Marktstraat Ede
In week 9 hervatten we de werkzaamheden aan de fietsroute van Veldhuizen. In deze week voeren we een aantal kleine aanpassingen aan het straatwerk door. Zo wordt de stoep bij de kruisingen aangepast, zodat de stoep gelijkvloers wordt. Daarnaast verwijderen we de uitstulping ter hoogte van de Koekeltse Boslaan. Op woensdag 26 en donderdag 27 februari brengen we een rode deklaag aan, waarna het werk definitief wordt afgerond. Gelijktijdig, met de werkzaamheden aan de fietsroute, wordt het asfalt op de Marktstraat in Ede vervangen. Hieronder vindt u meer informatie over de werkzaamheden:

Molenstraat & Molenweg Harskamp
Inmiddels zijn de werkzaamheden aan de Molenstraat en de Molenweg flink gevorderd. Alle voorbereidingen voor het aanbrengen van het asfalt zijn uitgevoerd. De asfaltwerkzaamheden op het bedrijventerrein zijn vanwege ongunstige weersomstandigheden opnieuw ingepland op 31 maart. Door het asfalt naar achteren te schuiven hopen we in een betere periode terecht te komen qua weer, zodat we het asfalt hopelijk niet nog een keer hoeven te verschuiven.

Medio week 10 zijn we gestart met de werkzaamheden aan het hofje van de Molenweg (huisnummers 33 t/m 63). Hierbij breken wij het asfalt op waarna we nieuwe rode klinkers aanbrengen. Naar verwachting worden de werkzaamheden in week 13 afgerond. Hieronder vindt u meer informatie over de werkzaamheden:

Reparatie aan asfalt en klinkersleuven
In week 10 worden de laatste asfaltreparaties uitgevoerd. Op de volgende locaties voeren we daarbij kleinschalig asfaltonderhoud uit:

 • Fietspad Veenderweg;
 • Fietspad Wildzoom;
 • Rijbaan St. Hubertus en Jachtlaan;
 • Rijbaan Munnikenhog, Laathof en Nienhof.

Aanpassingen inritten en bootinlaten BTA12
Op het bedrijventerrein A12 voeren we op diverse locaties aanpassingen uit aan de inritten en de boot-inlaten. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in het voorjaar van 2020. Tijdens de uitvoering wordt een halve baan afgesloten, zodat bedrijven in de omgeving bereikbaar blijven.

J.H. Tooroplaan
Vanaf week 7 t/m 9 wordt het resterende voetpad aan de Tooroplaan verlaagt. Dit gebeurt tussen de Diedenweg en de Nassaulaan. De werkzaamheden van Liander zijn inmiddels afgerond. Zo kunnen wij aan de slag om de stoeprand tussen het fiets- en voetpad te vervangen en het straatwerk te verlagen. Tijdens deze werkzaamheden worden de fietsers omgeleid via de Wandscheerstraat, deze ligt parallel aan de Tooroplaan. De parkeerplaatsen bij de appartementencomplexen blijven bereikbaar.

Kruising Arnhemseweg - Klinkenbergerweg
Vanaf week 13 t/m week 15 werken we aan de kruising Arnhemseweg - Klinkerbergerweg. Het asfalt wordt daar vervangen en er komt een fietsstrook bij. Daarnaast wordt de verkeerslichtinstallatie aangepast.

 • Vanaf 23 maart t/m 3 april kunnen bewoners over de Klinkerbergerweg in twee richtingen langs de werkzaamheden rijden. De afslag naar de Arnhemseweg is in westelijke en oostelijke richting afgesloten.
 • Vanaf 6 t/m 10 april is het hele kruispunt afgesloten zowel richting de Arnhemseweg als in noordelijke richting. De Klinkerbergerweg in zuidelijke richting (richting Bennekom) blijft begaanbaar.

Het verkeer richting het noorden wordt omgeleid via de Eikenlaan en Nieuwe Kazernelaan.

Kruising Eikenlaan - Klinkenbergerweg

Eikenlaan
De werkzaamheden aan de Eikenlaan starten nadat de werkzaamheden aan de Arnhemseweg zijn afgerond, om zo de verkeersdrukte te verdelen. We werken aan de Eikenlaan vanaf week 16 t/m week 18, met een eventuele uitloop in de week van 4 t/m 8 mei (week 19). Aan de Eikenlaan komen nieuwe parkeervakken met daarbij meer ruimte voor de boomwortels. Tijdens de werkzaamheden is de Eikenlaan afgesloten. Omrijden kan via de Klinkenbergerweg.

Klinkenbergerweg, tussen Ericalaan en Eikenlaan
Vanaf 28 april t/m 1 mei vervangen we het asfalt tussen de Ericalaan en de Eikenlaan. Tijdens deze werkzaamheden is de weg afgesloten. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de Tooroplaan en de Molenstraat.

Valkseweg Oost Lunteren
Op de Valkseweg Oost in Lunteren vervangen we eind april het asfalt voor klinkers. Ook de tegelpaden op het voetpad worden vervangen. De werkzaamheden duren ongeveer vier weken. Nadere informatie over de planning en bereikbaarheid volgt medio april.

A.G. Wijersweg Wekerom
Eind mei vervangen we het asfalt op de A.G. Wijersweg in Wekerom voor klinkers. Daarnaast vervangen we ook de tegelpaden op het voetpad. Deze werkzaamheden duren ongeveer vijf tot zes weken. Meer informatie over de planning en de bereikbaarheid volgt medio april.

In de voorbereiding van de A.G. Wijersweg onderzoeken we samen met de gemeente Ede aan aantal varianten om de uitvoering te verduurzamen.

Afgeronde werkzaamheden

In 2019 heeft Van Gelder de onderstaande werkzaamheden afgerond:

 • Fietspad Geleenhof: een betonnen fietspad is aangelegd tussen Geleenhof en langs de Rijksweg N224. Daarnaast is een betonnen speelveld aangelegd.
 • De Venen Lunteren: hier hebben we onderhoud uitgevoerd aan de asfaltverhardingen van de rijbaan.
 • Edeseweg Wekerom: in de bebouwde kom van Wekerom hebben we onderhoud uitgevoerd aan de fietsstroken.
 • Kraaikamperweg Harskamp: de volledige asfaltconstructie is vervangen.
 • Dorpsstraat Lunteren: tussen de bushalte en de kruising met de Wormshoeveweg hebben we een drempelplateau aangelegd voor hotel Wormshoef.
 • Spoorwegovergang Schabernauseweg: hier hebben we het asfalt vervangen voor rode dubbelklinkers.
 • Tooroplaan en Emmalaan: op verschillende locaties hebben we de fietsoversteken vervangen om zo de verkeersveiligheid te vergroten.
 • Molenstraat: hier hebben we de bushaltes en de fietspaden ter hoogte van de bushaltes vervangen. Daarnaast hebben we de inritconstructies ter hoogte van de zijwegen aangepast. Alle aanpassingen werden gedaan in het belang van het fietscomfort.
 • Westzoom Lunteren: de rijbaan aan weerszijde is verbreed met 40cm asfalt en 40cm bermbeton. De toplaag van het asfalt is geluidreducerend.
 • Damakkerweg Otterlo: op de Damakkerweg in Otterlo hebben we asfaltonderhoudswerk uitgevoerd. Daarnaast hebben we een strook bermbeton aangebracht tussen de N304 en de N801 aan de westzijde. Tot slot zijn de inritten herstraat of deels vervangen.
 • Wekeromse Buurtweg en Wekeromsedijk: hier hebben we met name asfaltonderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, waarbij de bovenste laag asfalt werd vervangen. Daarnaast werden een aantal grotere reparaties in het asfalt uitgevoerd. Tot slot werd het voetpad langs de Wekeromse Buurtweg vervangen.