Assetmanagement | Asfalt- en betononderhoud gemeente Ede

Project Info

 • Opdrachtgever

  Gemeente Ede

 • Type project

  RAW met open posten

 • Projectomvang

  € 7.500.000

 • Uitvoeringsperiode

  juni 2019 - december 2021

In opdracht van gemeente Ede voert Van Gelder onderhoudswerkzaamheden uit aan asfalt en beton. Bij de voorbereiding en uitvoering van deze werkzaamheden houden we, in overleg met de gemeente, goed oog voor de omgeving. Dat was, naast het gebruik van duurzame toepassingen, een van de aspecten waar we de gunning van deze opdracht aan te danken hebben. Gedurende het hele project zullen deze thema's dan ook als een rode draad door ons werk lopen.

De werkzaamheden zijn opgedeeld in verschillende deelopdrachten in diverse plaatsen. Hieronder is een overzicht van de werkzaamheden per locatie te vinden die de Aannemingsmaatschappij uitvoert. Wanneer u op de locatie klikt, opent het bijbehorende verkeersplan. Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Projectcoördinator Bas Borgers. Zijn gegevens staan aan de rechterkant van deze pagina.

Deze website wordt gedurende de werkzaamheden geüpdatet. Onderstaande afbeeldingen laten zien wat we zoal hebben gedaan.

Actuele werkzaamheden per locatie

Grootveld Ede
In januari 2021 starten we met de werkzaamheden op Grootveld Ede. We voeren groot onderhoud uit aan de elementenverhardingen en we vervangen de oude klinkers van de parkeervakken. We voeren onderhoud uit aan het asfalt, waarbij we achteraf putranden inboren, zodat deze perfect strak komen te liggen met de deklaag.  De werkzaamheden zijn naar verwachting in het voorjaar van 2021 afgerond. Hieronder vindt u de tekeningen van het werk.

Klinkersleuven gemeente Ede
Vanaf 18 januari 2021 vervangen we in heel de gemeente Ede klinkersleuven voor asfalt. Op verschillende wegen in de gemeente zijn in het verleden klinkersleuven aangebracht tijdens bijvoorbeeld kabels- en leidingenwerk of als gevolg van boomwortels. Vanaf januari gaan we aan de slag om al deze klinkersleuven weer te voorzien van nieuw asfalt. Bij de werkzaamheden proberen we zo min mogelijk wegen af te sluiten en werken we veel met halve baan afzettingen of kleine afsluitingen. Grote afsluitingen worden vooraf gecommuniceerd met de omwonenden.
Parkeerplaatsen Reeënlaan Lunteren
Ter hoogte van basisschool de Sprong leggen we eind 2020, begin 2021 nieuwe parkeervakken aan langs de Reeënlaan. Tijdens de werkzaamheden plaatsen we een halve rijbaan afzetting om de werkzaamheden veilig uit te voeren.
Keesomstraat west Ede
Medio eind februari/begin maart 2021 starten de werkzaamheden aan de parallelweg Keesomstraat West tussen de Frankeneng en de Einsteinstraat. We vervangen het asfalt, voor nieuw rood asfalt. Op het gedeelte bij de Frankeneng wordt de rijbaan versmald. De kruising Einsteinstraat wordt ook voorzien van nieuw asfalt, waarbij er ook wijzigingen worden doorgevoerd aan de verkeerslichten, zodat de doorstroming voor de fietsers wordt verbeterd. Tijdens de werkzaamheden wordt de Einsteinstraat en de parallelweg Keesomstraat tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Zodra de planning bekend is van de werkzaamheden wordt deze gecommuniceerd met de stakeholders.
Stadspoort Ede
Net voor de kerst hebben we al het fietspad aangelegd bij Stadspoort ter hoogte van de Jumbo. Eind maart, begin april 2021 starten de werkzaamheden aan de Stadspoort Ede aan de andere kant van de Stadspoort waarbij we werkzaamheden uitvoeren aan de Rembrandtlaan en de Laan der Verenigde Naties. Daarnaast wordt het asfalt bij de inrit Albert Heijn vervangen en voeren we werkzaamheden uit aan het fietspad bij de Frans Halslaan. De werkzaamheden gaan zo'n vier tot vijf weken duren en tijdens de uitvoering worden delen van de rijbaan en fietspaden afgesloten. Meer informatie vind u in onze verkeersplannen en op onze werktekeningen.

Aankomende werkzaamheden (in voorbereiding)
Aannemingsmaatschappij heeft de onderstaande werkzaamheden in voorbereiding. De uitvoering is momenteel nog niet bekend.

 • Laarweg Harskamp | medio april 2021
 • Lumiérestraat Ede | medio mei 2021
 • Kruising Lorentzstraat - Einsteinstraat Ede | medio eind maart 2021
 • Bunschoterweg - Amsterdamseweg Ede | medio mei-juni 2021