Asfalt- en betononderhoud Ede

Project Info

 • Opdrachtgever

  Gemeente Ede

 • Type project

  RAW met open posten

 • Projectomvang

  € 4.388.020

 • Uitvoeringsperiode

  Juli 2019 - december 2020

In opdracht van gemeente Ede voert Van Gelder onderhoudswerkzaamheden uit aan asfalt en beton. Bij de voorbereiding en uitvoering van deze werkzaamheden houden we, in overleg met de gemeente, goed oog voor de omgeving. Dat was, naast het gebruik van duurzame toepassingen, een van de aspecten waar we de gunning van deze opdracht aan te danken hebben. Gedurende het hele project zullen deze thema's dan ook als een rode draad door ons werk lopen.

De werkzaamheden zijn opgedeeld in verschillende deelopdrachten in diverse plaatsen. Hieronder is een overzicht van de werkzaamheden per locatie te vinden die de Aannemingsmaatschappij uitvoert. Wanneer u op de locatie klikt, opent het bijbehorende verkeersplan. Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Projectcoördinator Bas Borgers. Zijn gegevens staan aan de rechterkant van deze pagina.

Deze website wordt gedurende de werkzaamheden geüpdatet. Onderstaande afbeeldingen laten zien wat we zoal hebben gedaan.

Actuele werkzaamheden per locatie

Valkseweg Oost Lunteren
Op de Valkseweg Oost in Lunteren vervangen we eind augustus / begin september het asfalt voor klinkers. Ook de tegelpaden op het voetpad worden vervangen. De werkzaamheden duren ongeveer vier tot zes weken. Nadere informatie over de planning en bereikbaarheid volgt medio augustus.

A.G. Wijersweg Wekerom
Vanaf week 22 t/m week 27 à 28, vervangen we het asfalt op de A.G. Wijersweg in Wekerom voor klinkers. Daarnaast vervangen we ook de tegelpaden op het voetpad. Ook vervangen we de huisaansluitingen naar het riool. Dit doen we vanaf het riool tot 1 meter in de voortuin. Deze werkzaamheden duren ongeveer zes tot zeven weken, dit is afhankelijk van het weer. Tijdens de rioleringswerkzaamheden kan het zijn dat we bepaalde belemmeringen tegenkomen. De werkzaamheden nemen dan naar verwachting meer tijd in beslag. Wanneer dit gebeurt, informeren wij de omwonenden.

In de voorbereiding van de A.G. Wijersweg onderzoeken we samen met de gemeente Ede aan aantal varianten om de uitvoering te verduurzamen.

Tijdens de werkzaamheden is de A.G. Wijersweg afgesloten voor het verkeer. Aan omwonenden wordt gevraagd de auto zoveel mogelijk in de zijstraten te parkeren. Woningen worden zoveel mogelijk bereikbaar gehouden via een puinbaan. Door middel van loopschotten blijft de looproute bereikbaar.

Venturistraat Ede
In week 19 t/m week 22 vervangen we het straatwerk op de Venturistraat tussen de Darwinnstraat en de Faradaystraat. Deze werkzaamheden voeren we in drie fases uit om bedrijven zo veel mogelijk bereikbaar te houden. Naast de Lantaarn leggen we tijdelijke rijplaten en een tijdelijke parkeerplaats aan.

Asfaltonderhoud Molenstraat, Florespad en Hofbeeklaan
Vanaf maandag 18 mei voeren we onderhoud uit aan het asfalt op de Molenstraat, Florespad en de Hofbeeklaan. Deze werkzaamheden voeren we achter elkaar uit waarbij we achtereenvolgens werken:

 1. Hofbeeklaan
  Op de Hofbeeklaan vervangen we het asfalt ter hoogte van de fietsoversteek. De achterliggende woonerfen kunnen altijd via één zijde de wijk verlaten, zoals is aangegeven op het verkeersplan.
 2. Florespad
  Het fietspad op het Florespad overlagen we met een nieuwe laag asfalt. In de daarop volgende periode werken we de bermen opnieuw aan. Tijdens de werkzaamheden worden fietsers middels dit verkeersplan omgeleid.
 3. Molenstraat
  Op de Molenstraat wordt het rode asfalt op de fietspaden op zes locaties vervangen. Daarbij wordt het verkeer vanuit Ede Centrum richting de Proosdijerveldweg omgeleid via de Veenderweg. De andere richting blijft wel bereikbaar. Fietsers wordt omgeleid door de Zeeliedenbuurt. De werkzaamheden zijn naar verwachting binnen één dag voltooid. Bekijk hier het verkeersplan.

Diverse werkzaamheden DFR Frankeneng en Galvanistraat
Op de Frankeneng en de Galvanistraat voeren wij vanaf week 23 diverse werkzaamheden uit. Zo wordt het fietspad aan de zuidzijde van de Frankeneng opengebroken om vervolgens tot berm om te vormen. De inritten richting woningen worden hierbij opnieuw bestraat. Vervolgens gaan we in week 26 aan de slag met de kruising Frankeneng – Galvanistraat. Deze kruising wordt opnieuw geasfalteerd. Ook de fietspaden worden hier opnieuw geasfalteerd. De verkeerslichten worden hier verplaatst en op de doorfietsroute worden deze aangepast.

De Parallelweg van de Galvanistraat wordt ook opnieuw geasfalteerd en ingericht als een fietsstraat. Langs het nieuwe asfalt wordt bermbeton aangebracht. De aansluiting vanaf de hoofdrijbaan Galvanistraat naar de Parallelweg komt meer haaks op het fietspad te liggen. Alle putranden worden vervangen. Na de asfaltwerkzaamheden boren wij deze opnieuw in om een strakke overgang te creëren. De onderstaande tekeningen laten meer zien:

De werkzaamheden aan de Frankeneng en de Galvanistraat worden in twee fases uitgevoerd:

Fase 1
De werkzaamheden aan het fietspad Frankeneng en de Parallelweg worden uitgevoerd in week 23 t/m week 26, waarbij we in week 26 de putranden in de nieuwe deklaag boren. Tijdens de werkzaamheden worde Frankeneng tussen de Niels Borhstraat en de Galvanistraat ingericht als éénrichtingsverkeer. De Parallelweg van de Galvanistraat wordt week 23 t/m week 26 volledig afgesloten voor al het verkeer. Ondernemers aan de Parallelweg zijn via de achterzijde van de Archimedesstraat en de Celciusstraat bereikbaar. Fietsers worden omgeleid via de Maxwelltunnel.

Verkeersplan

Fase 2
De werkzaamheden aan de kruising Galvanistraat – Frankeneng worden in de nacht van week 26 uitgevoerd. De kruising is daarbij vijf nachten volledig afgesloten vanaf 19:00 uur tot 06:00 uur. Het verkeer wordt omgeleid via de A30 – A12 – Dr. Willem Dreeslaan – Keesomstraat. Overdag is de kruising wel bereikbaar voor het verkeer, conform de situatie van fase 1.

Verkeerplan

Snelheidsremmende maatregelen Bennekom
Vanaf medio week 33 voeren we werkzaamheden uit in Bennekom op de Vossenweg, de Seltersekampweg en de Prins Bernhardlaan. Hier worden versmallingen aangebracht in de rijbanen. Daarnaast worden er parkeervakken ingericht. Ook brengen we drempels en plateaus aan in de wijk. Dit doen we om de snelheid te verlagen. De werkzaamheden brengen we zichtbaar middels de onderstaande vier concepttekeningen. Zodra er meer bekend is over de uitvoering plaatsen we hier informatie over de bereikbaarheid en de verkeersplannen.

Aankomende werkzaamheden (in voorbereiding)
Aannemingsmaatschappij heeft de onderstaande werkzaamheden in voorbereiding. De uitvoering is momenteel nog niet bekend.

 • Fietsroute Somatunnel ter hoogte van de Arnold Koningstraat.
 • Elementen- en asfaltonderhoud Grootveld en Veldbeeklaan.
 • Jaarlijks asfaltonderhoud en -reparaties op de Tooroplaan Ede, Kruising Bellestein/Loevestein, Julianaweg Harskamp, Edeseweg Harskamp, Wekeromseweg Ede, Postweg Lunteren en de Hoofdweg Ederveen.
 • Proef VRI Maxwelltunnel.