Asfalt- en betononderhoud Ede

Project Info

 • Opdrachtgever

  Gemeente Ede

 • Type project

  RAW met open posten

 • Uitvoeringsperiode

  Juli t/m december 2020

 • Projectomvang

  € 4.388.020

Onderhoudswerkzaamheden aan asfalt en beton

In opdracht van gemeente Ede voert Van Gelder onderhoudswerkzaamheden uit aan asfalt en beton. Bij de voorbereiding en uitvoering van deze werkzaamheden houden we, in overleg met de gemeente, goed oog voor de omgeving. Dat was, naast het gebruik van duurzame toepassingen, een van de aspecten waar we de gunning van deze opdracht aan te danken hebben. Gedurende het hele project zullen deze thema's dan ook als een rode draad door ons werk lopen.

De werkzaamheden zijn opgedeeld in verschillende deelopdrachten in diverse plaatsen. Hieronder is een overzicht van de werkzaamheden per locatie te vinden die de Aannemingsmaatschappij uitvoert. Wanneer u op de locatie klikt, opent het bijbehorende verkeersplan. Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Bettine Potter. Haar gegevens staan aan de rechterkant van deze pagina.

Deze website wordt gedurende de werkzaamheden geüpdatet. Onderstaande afbeeldingen laten zien wat we zoal hebben gedaan.

Werkzaamheden per locatie

Fietsroute Veldhuizen - week 42 t/m 47
In Veldhuizen starten we in week 42 met een fietsroute project, waarbij we brede fietspaden aanleggen door de wijk Veldhuizen. Daarnaast worden voetpaden deels opnieuw bestraat en verplaatsen we een aantal lantaarnpalen. Hieronder vindt u meer informatie over de werkzaamheden:

Wekeromse Buurtweg en Wekeromsedijk Wekerom - week 43 t/m 45
Op de Wekeromse Buurtweg en de Wekeromsedijk voeren we met name asfaltonderhoudswerkzaamheden uit, waarbij de bovenste laag asfalt wordt vervangen. Daarnaast worden een aantal grotere reparaties in het asfalt uitgevoerd. Tot slot wordt het voetpad langs de Wekeromse Buurtweg vervangen. Hieronder vindt u meer informatie over de werkzaamheden:

Molenstraat & Molenweg Harskamp - week 47 t/m medio 2020
Op de Molenstraat en Molenweg wordt eind november gestart met asfalt onderhoudswerkzaamheden. Daarbij worden de voetpaden en inritten vervangen op het bedrijventerrein door betonklinkers en gele crosstones. De putranden worden vervangen voor ingeboorde ronde putranden. Op de Molenweg richting het zandpad voeren we voornamelijk asfaltonderhoud uit, waarbij de inritten 1m worden herstraat. Het doorlopende stukje Molenweg in de woonwijk wordt ook aangepast, daar wordt het asfalt vervangen voor klinkers. Hieronder vindt u meer informatie over de werkzaamheden:

Reparatie aan asfalt en klinkersleuven - 2019/2020
Op diverse plekken in Ede repareren we diverse plekken  delen van het asfalt. Dit doen we om ervoor te zorgen dat wegen weer klaar zijn voor de toekomst. Daarnaast vervangen we op diverse plekken de klinkers in diverse sleuven door asfalt. Hierdoor wordt het rij- en fietscomfort verbeterd. Via de bouwapp communiceren we waar en wanneer we werkzaamheden uitvoeren.

Afgeronde werkzaamheden

In de week van 24 t/m week 43 heeft Van Gelder de onderstaande werkzaamheden afgerond:

 • Fietspad Geleenhof: een betonnen fietspad is aangelegd tussen Geleenhof en langs de Rijksweg N224. Daarnaast is een betonnen speelveld aangelegd.
 • De Venen Lunteren: hier hebben we onderhoud uitgevoerd aan de asfaltverhardingen van de rijbaan.
 • Edeseweg Wekerom: in de bebouwde kom van Wekerom hebben we onderhoud uitgevoerd aan de fietsstroken.
 • Kraaikamperweg Harskamp: de volledige asfaltconstructie is vervangen.
 • Dorpsstraat Lunteren: tussen de bushalte en de kruising met de Wormshoeveweg hebben we een drempelplateau aangelegd voor hotel Wormshoef.
 • Spoorwegovergang Schabernauseweg: hier hebben we het asfalt vervangen voor rode dubbelklinkers.
 • Tooroplaan en Emmalaan: op verschillende locaties hebben we de fietsoversteken vervangen om zo de verkeersveiligheid te vergroten.
 • Molenstraat: hier hebben we de bushaltes en de fietspaden ter hoogte van de bushaltes vervangen. Daarnaast hebben we de inritconstructies ter hoogte van de zijwegen aangepast. Alle aanpassingen werden gedaan in het belang van het fietscomfort.
 • Westzoom Lunteren: de rijbaan aan weerszijde is verbreed met 40cm asfalt en 40cm bermbeton. De toplaag van het asfalt is geluidreducerend.
 • Damakkerweg Otterlo: op de Damakkerweg in Otterlo hebben we asfaltonderhoudswerk uitgevoerd. Daarnaast hebben we een strook bermbeton aangebracht tussen de N304 en de N801 aan de westzijde. Tot slot zijn de inritten herstraat of deels vervangen.