Assetmanagement | Asfalt- en betononderhoud gemeente Ede

Project Info

 • Opdrachtgever

  Gemeente Ede

 • Type project

  RAW met open posten

 • Projectomvang

  € 10.000.000

 • Uitvoeringsperiode

  juni 2019 - december 2021

In opdracht van gemeente Ede voert Van Gelder onderhoudswerkzaamheden uit aan asfalt en beton. Bij de voorbereiding en uitvoering van deze werkzaamheden houden we, in overleg met de gemeente, goed oog voor de omgeving. Dat was, naast het gebruik van duurzame toepassingen, een van de aspecten waar we de gunning van deze opdracht aan te danken hebben. Gedurende het hele project zullen deze thema's dan ook als een rode draad door ons werk lopen.

De werkzaamheden zijn opgedeeld in verschillende deelopdrachten in diverse plaatsen. Hieronder is een overzicht van de werkzaamheden per locatie te vinden die de Aannemingsmaatschappij uitvoert. Wanneer u op de locatie klikt, opent het bijbehorende verkeersplan. Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Projectcoördinator Bas Borgers. Zijn gegevens staan aan de rechterkant van deze pagina.

Deze website wordt gedurende de werkzaamheden geüpdatet. Onderstaande afbeeldingen laten zien wat we zoal hebben gedaan.

Actuele werkzaamheden per locatie

Bushalte Frans Halslaan

Vanaf maandag 11 oktober t/m vrijdag 19 oktober voeren we werkzaamheden uit aan de bushaltes aan de Frans Halslaan ter hoogte van de rotonde Willy Brandtlaan. In opdracht van de gemeente Ede wordt het asfalt van de bushalte/busbaan vervangen voor betonverharding. Daarnaast wordt de waterafvoer verbeterd door het vernieuwen van de goot.

Op 22 oktober worden er nog afsluitende werkzaamheden uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden is het verkeer gestremd in de richting van west naar oost. De weg is begaanbaar van oost naar west. Naast de werkzaamheden heeft het beton tijd nodig om uit te harden. Hierdoor zijn de bushaltes afgesloten tot 3 november. Keolis heeft een tijdelijke bushalte geplaatst op de Laan der Verenigde Naties. Hiervan kan gebruik worden gemaakt tot de bushaltes weer open worden gesteld.

Laan der Verenigde Naties

Vanaf maandag 18 oktober t/m vrijdag 26 november voeren wij werkzaamheden uit aan de vrijliggende fietspaden langs de Laan der Verenigde Naties. In opdracht van gemeente Ede worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: op de vrijliggende fietspaden wordt een nieuwe laag asfalt aangebracht, goot en kolken worden vervangen, kolken worden verplaatst vanuit het fietspad naar het trottoir, de verharding bij de bushaltes wordt opnieuw aangebracht en uniform ingericht.

Ook worden er werkzaamheden uitgevoerd aan het fietspad nabij de brug over de vijver en aan de busbaan tussen ziekenhuis en het kruispunt Laan der Verenigde Naties - Keesomstraat. Op het fietspad wordt de totale asfaltconstructie vervangen en bij de busbaan wordt de bovenste laag asfalt vervangen. De werkzaamheden op en langs de fietspaden worden uitgevoerd tussen 18 oktober en 19 november. Tijdens de werkzaamheden zijn de fietspaden afgesloten en worden fietsers omgeleid. De werkzaamheden aan het fietspad nabij de vijver en aan de busbaan nabij het ziekenhuis worden uitgevoerd van 17 november tot en met 19 november. De fietsers en de bus worden omgeleid.

Molenstraat

In week 46 voeren wij herstelwerkzaamheden uit aan het kruispunt Molenstraat - Laarstraat. Zodra er meer bekend is over de uitvoering, plaatsen we hier de verkeersplannen en informatie over de bereikbaarheid.

Lunterseweg fietspad

In week 47 en 48 voeren wij werkzaamheden uit aan de vrijliggende fietspaden lang de Lunterseweg. Zodra er meer bekend is over de uitvoering, plaatsen we hier de verkeersplannen en informatie over de bereikbaarheid.

Kruislaan

In week 48 voeren wij werkzaamheden uit aan het asfalt op de Kruislaan Zodra er meer bekend is over de uitvoering plaatsen we hier informatie over de bereikbaarheid en de verkeersplannen.

Aankomende werkzaamheden (in voorbereiding)

Aannemingsmaatschappij heeft de onderstaande werkzaamheden in voorbereiding.

 • Scheuren vullen op diverse locaties | Q4 2021
 • Bakreparaties aan diverse locaties | Q4 2021
 • Veldbeeklaan Ede | Q1 2022

Werk in uitvoering-app

Voor diverse projecten maken wij gebruik van een app waarin regelmatig updates worden geplaatst. Download de app door de onderstaande QR-code te scannen. In de app kun je kiezen voor het project 'Asfaltonderhoud Ede' en vervolgens de projectlocatie aanklikken voor meer informatie. Tijdens de voorbereiding, uitvoering en afronding worden hier ook foto's en overige updates in geplaatst. Lukt het niet om de app te downloaden? Dan blijf je gemakkelijk via deze website op de hoogte. Deze pagina's worden zeer regelmatig bijgewerkt, zodat je op de hoogte blijft van de werkzaamheden.