Asfaltonderhoud Deventerstraat

Project Info

 • Opdrachtgever

  Gemeente Apeldoorn

 • Type project

  UAV (OMOP)

 • Projectomvang

  € 500.000,-

 • Uitvoeringsperiode

  juni - oktober 2016

In opdracht van de gemeente Apeldoorn voerde Aannemingsmaatschappij Van Gelder asfaltonderhoud uit aan de Deventerstraat in Apeldoorn. Door het uitvoeren van dit asfaltonderhoud is de rijbaan van de Deventerstraat klaargemaakt voor de toekomst.

Raamcontract

De gemeente Apeldoorn heeft ervoor gekozen om de werkzaamheden aan de Deventerstraat aan te besteden in een raamcontract, een zogenaamd OMOP contract (Overeenkomst Met Open Posten). Er was, op het moment van aanbesteding, nog geen duidelijkheid over welke maatregelen er exact genomen moesten worden op de Deventerstraat om deze weer toekomstbestendig te maken. Een OMOP contract, waarin besteksposten zonder hoeveelheden staan, geeft dan de mogelijkheid om de exacte technische maatregelen te bepalen op basis van de situatie zoals die buiten aangetroffen wordt. Jan Diepeveen, projectleider, vertelt: "De gemeente Apeldoorn en Van Gelder werken in dit contract intensief samen om per locatie te bepalen welke maatregel het beste resultaat geeft tegen de meest gunstige prijs. Het OMOP contract geeft de mogelijkheid om in goed overleg keuzes te maken. En voor alle inhoudelijke keuzes zijn al besteksposten vastgelegd in het contract."

Naast het uitvoeren van het asfaltonderhoud, werd ook de verkeersregelinstallatie op de kruising Laan van Zevenhuizen - Deventerstraat vervangen door Van Gelder Verkeerstechniek.

Werken in fases

De werkzaamheden aan de Deventerstraat zijn in fases uitgevoerd. In juli is de verkeersregelinstallatie op de kruising Laan van Zevenhuizen - Deventerstraat vervangen en zijn een kruising en een rotonde voorzien van nieuw asfalt. Vanaf augustus werd in vier fases het resterende deel van de Deventerstraat voorzien van nieuw asfalt. Bewoners werden middels de BouwApp tijdens uitvoering zeer regelmatig geïnformeerd.