Asfaltonderhoud Nijmegen

Project Info

 • Opdrachtgever

  Gemeente Nijmegen

 • Type contract

  Raamovereenkomst

 • Projectomvang

  +/- € 11.200.000

 • Uitvoeringsperiode

  2020 - 2024

De komende vier jaar werkt Aannemingsmaatschappij van Gelder aan het asfaltonderhoud in de gemeente Nijmegen.

EMVI

Van Gelder heeft dit project aangenomen op basis van EMVI, dat staat voor Economisch Meest Voordelige Inschrijving, in combinatie met de laagste prijs. Van Gelder heeft het werk gegund gekregen op basis van onderstaande toetsingscriteria:

 • Duurzame maatregelen
 • Innovatief denken
 • Omgevingsmanagement
 • (Buurt)participatie

Asfaltonderhoud Nijmegen

Tijdens het asfaltonderhoud staat de samenwerking met de gemeente Nijmegen centraal. Aan de hand van randvoorwaarden gaat van Gelder wegen inventariseren op aanwezige schadebeelden. Na het afronden van deze inventarisatie wordt een deelopdracht uitgewerkt met onderhoudsmaatregelen waarbij veel aandacht wordt besteed aan de kwaliteit en levensduur van de onderhoudsmaatregel. Van Gelder neemt voor deze onderhoudsmaatregelen zelf constructieboringen in de bestaande asfaltconstructie. De onderhoudsmaatregelen zullen in een tekening worden verwerkt welke wordt getoetst door de opdrachtgever. In 2020 is er asfaltonderhoud uitgevoerd op de onderstaande wegen:

 • Streekweg
 • Annastraat- aansluiting met de Hatertseweg
 • Muntweg
 • Griftdijk
 • N325/A325- Prins Mauritssingel stadinwaarts
 • Groenestraat- opstelvak met St. Annastraat
 • Spoorviaduct Groenewoudseweg
 • Sophiaweg tussen Groesbeekseweg en Kwakkenbergweg
 • Couwenbergstraat
 • Herinrichting Staddijk
 • Herinrichting fietspad Ubbergseweg

Tijdens het asfaltonderhoud zijn de detectielussen vervangen door van Gelder Verkeerstechniek. Daarnaast heeft Multiline de nieuwe belijning aangebracht.

Voor 2021 staan de onderstaande wegen op de planning:

 • Reconstructie Muntweg tussen Muntmeesterlaan en Leo XIII-straat (dit project wordt begeleid door van Gelder vanaf het schetsontwerp tot en met de uitvoering inclusief de buurtparticipatie)
 • Herinrichting Graafseweg (inclusief uitwerken definitief ontwerp binnen bouwteam)
 • Van Boetbergweg inclusief aanpassing middengeleider kruising met de van Appelterenweg
 • Hatertseweg tussen St. Jakobslaan- Grootstalselaan
 • Tarweweg, Laauwikstraat, Weezenhof
 • Fietspaden campusbaan en Kronenburgersingel

Duurzaamheid en innovaties

“De stad Nijmegen is de oudste stad in Nederland met veel archeologie. Het is een progressieve stad met veel aandacht voor de fietser”, aldus Steven Willemsen die betrokken is bij dit project als projectcoördinator. De gemeente Nijmegen besteedt veel aandacht aan duurzaamheid en staat open voor innovaties die Van Gelder samen met het projectteam van de gemeente wil realiseren.

Fietspad en rijbaan Generaal James Gavinweg

In opdracht van gemeente Nijmegen heeft van Gelder het ontwerp van vrijliggende fietspaden uitgewerkt op de Generaal James Gavinweg. Hierbij is ook de rijbaan opnieuw ingericht. Ook heeft van Gelder de aanpassing van de fietspaden en rijbaan gerealiseerd in enkele werkweken.

Het bijzondere aan dit project is de ligging. De Generaal James Gavinweg is dé toegangsweg van Nijmegen waar dagelijks duizenden automobilisten en fietsers gebruik van maken. Via de Waalbrug vormt de Generaal James Gavinweg de entree van Nijmegen. Doordat de fietsers en automobilisten altijd gebruik moeten maken van de Waalbrug, vormde dit een complexiteit waarbij ook rekening is gehouden met de werkzaamheden aan de Waalbrug en verlengede Waalbrug door derden.

Daarnaast is dit gebied rijk aan archeologische vondsten uit het verleden en restanten uit de tweede wereldoorlog. In het ontwerp en uitvoering is rekening gehouden met deze archeologische waardes en zijn hier voorzieningen voor opgenomen.

Tijdens de werkzaamheden heeft van Gelder Verkeerstechniek de detectielussen vervangen en werkzaamheden uitgevoerd aan de openbare verlichting.