Bijzonder schilderwerk Onderstation Amersfoort

Project Info

  • Opdrachtgever:

    ProRail

  • Type project:

    UAV

  • Uitvoeringsperiode:

    1e kwartaal 2016

Bijzonder schilderwerk Onderstation Amersfoort

Vanuit ProRail is de vraag gekomen om NVW-maatregelen te treffen ten aanzien van het uitvoeren van een bijzonder schilderwerk voor het onderstation Amersfoort inclusief het naastgelegen tankgebouwtje. 

Gezien de staat van beide gebouwen werd ervoor gekozen om de gebouwen door een (graffiti) artiest te laten beschilderen, om de gebouwen zodoende op te laten gaan in de omgeving. Van Gelder Rail is een door ProRail erkend Werkplek Beveiligingsbedrijf en kan voor haar eigen werkzaamheden, maar ook voor derden alle maatregelen verzorgen die nodig zijn om veilig te kunnen werken. 

In dat kader is opdrachtgever ProRail zeer tevreden met de bijdrage die wij hebben kunnen leveren aan dit onalledaagse project.