Bouverijen Breda bouw- en woonrijp maken

Project Info

 • Opdrachtgever

  Gemeente Breda

 • Type project

  Raamovereenkomst RAW

 • Projectomvang

  € 6.588.000

 • Uitvoeringsperiode

  2018 - 2022

In het noorden van Breda, tussen de dorpskernen Teteringen en de Waterakkers, komt de nieuwe woonwijk Bouverijen. In de periode tot 2022 worden er totaal zo’n 650 nieuwe woningen gebouwd. Het gebied wordt in acht deelgebieden gefaseerd bouw- en woonrijp gemaakt. Deze werkzaamheden heeft de gemeente Breda in één raamcontract aanbesteed.

De werkzaamheden bestaan uit het bouw- en woonrijp maken van Bouverijen (Breda), waarbij onder meer de uitvoering van grondwerk, het aanbrengen van riolering, de coördinatie van de aanleg van kabels en leidingen, puinverharding, element- en asfaltverharding, waterhuishouding, groen, openbare verlichting en omgevingsmanagement komt kijken. Van Gelder werkt hierbij samen met het lokale straatmakersbedrijf De Krom B.V.

Woonrijp maken

Voor het woonrijp maken van de Bouverijen zorgt Van Gelder Verkeerstechniek en Verlichting voor de levering en plaatsing van de verlichting. Deze verlichting is voorzien van LED-verlichting en is daarbij dynamisch dimbaar.

Het project is opgedeeld in fases waardoor Van Gelder Verkeerstechniek en Verlichting continue de planning en inkoop in de gaten moet houden. Want de verlichting die nodig is moet wel op tijd aankomen. Zodra Aannemingsmaatschappij Van Gelder klaar is met het bouwrijp maken van de bouverijen start Verkeerstechniek en Verlichting met het plaatsen van de verlichting.

Eén aannemer

Breda wilde met de aanbesteding één aannemer selecteren die met een beheerst uitvoeringsproces zorgt dat het project vier jaar lang zorgeloos verloopt: op tijd, efficiënt en adequaat. Daarom waardeerde Breda in de aanbesteding (naast prijs) sterk op kwaliteit. Aan de inschrijvers de vraag om invulling te geven aan de succesfactoren Samenwerking, Risicobeheersing, Kwaliteitsverbetering en Omgevingsmanagement. Ook werd gevraagd om te omschrijven hoe deze factoren met elkaar samenhangen.

Van Gelder heeft deze aanbesteding overtuigend gewonnen op basis van kwaliteit met een integrale benadering van het project.