Bouverijen Breda bouw- en woonrijp maken

Project Info

 • Opdrachtgever

  Gemeente Breda

 • Type project

  Raamovereenkomst RAW

 • Uitvoeringsperiode

  2018-2022

 • Projectomvang

  €6.588.000

Bouw- en woonrijp maken

In het noorden van Breda, tussen de dorpskernen Teteringen en de Waterakkers, komt de nieuwe woonwijk Bouverijen. In de periode tot 2022 worden er totaal zo’n 650 nieuwe woningen gebouwd. Het gebied wordt in acht deelgebieden gefaseerd bouw- en woonrijp gemaakt. Deze werkzaamheden heeft de gemeente Breda in één raamcontract aanbesteed.

De werkzaamheden bestaan uit het bouw- en woonrijp maken van Bouverijen (Breda), waarbij onder meer de uitvoering van grondwerk, het aanbrengen van riolering, de coördinatie van de aanleg van kabels en leidingen, puinverharding, element- en asfaltverharding, waterhuishouding, groen, openbare verlichting en omgevingsmanagement komt kijken. Van Gelder werkt hierbij samen met het lokale straatmakersbedrijf De Krom B.V.

Breda wilde met de aanbesteding één aannemer selecteren die met een beheerst uitvoeringsproces zorgt dat het project vier jaar lang zorgeloos verloopt: op tijd, efficiënt en adequaat. Daarom waardeerde Breda in de aanbesteding (naast prijs) sterk op kwaliteit. Aan de inschrijvers de vraag om invulling te geven aan de succesfactoren Samenwerking, Risicobeheersing, Kwaliteitsverbetering en Omgevingsmanagement. Ook werd gevraagd om te omschrijven hoe deze factoren met elkaar samenhangen.

Van Gelder heeft deze aanbesteding overtuigend gewonnen op basis van kwaliteit met een integrale benadering van het project. En daar zijn we trots op! We kijken ernaar uit om samen met de gemeente Breda de komende vier jaar een prachtig project te realiseren.