Bouw- en woonrijp maken bedrijventerrein Alblasserdam

Project Info

 • Opdrachtgever

  Bouwbedrijf Vrolijk BV

 • Type contract

  Bouwteam

 • Projectomvang

  € 4.845.000

 • Uitvoeringsperiode

  juni 2020 - mei 2021

Op het bedrijventerrein Nieuwland in Alblasserdam wordt door Van Gelder een locatie voor een XXL distributiecentrum bouw- en woonrijp gemaakt. Het terrein is circa negen hectare groot.

Gunning

Het bouw- en woonrijp maken van de locatie aan de Hoogendijk in Alblasserdam doen we in opdracht van Bouwbedrijf Vrolijk BV. Hier is een bouwteamfase aan vooraf gegaan. In 2018 zijn we in bouwteamverband samen met de ontwikkelaar een businesscase studie gestart om de technische en financiële haalbaarheid te toetsen. Het betreft een realisatie van een warehouse op een voormalige stortplaats. Vanuit de studie bleek het technisch en financieel haalbaar te zijn, echter een goedkeuring van milieutechnisch oogpunt was nog onzeker. Na bijna twee jaar bouwteamfase stonden alle seinen op groen en ontvingen wij de opdracht voor het bouw- en woonrijp maken.

Materialen herschikken

Het terrein is een voormalige stortplaats van NED-staal en van Benthum; plaatselijk ligt er wel zes meter teerhoudend freesasfalt en AVI-slakken. Eerste activiteit, in opdracht van het Havenbedrijf, was het verwijderen van circa 90.000 m2 asfalt dat als bovenlaag op de locatie was aangebracht. Alle vrijkomende materialen, ook die onder het asfalt, moesten op het terrein blijven. Deze materialen, die deels verontreinigd zijn, moesten worden herschikt en volgens het saneringsplan worden toegepast onder het nieuw te bouwen distributiecentrum.

Bouwrijp maken

Na het herschikken zijn we begonnen met het aanleggen van de riolering. Bij het bouwrijp maken van terreinen hebben we normaal gesproken te maken met aanwezige leidingen en kabels. Maar bij dit project is dat niet aan de orde. Een verademing voor projectleider Ron de Wilde en zijn team. “Het is echt een enorm gebied; hier hebben we alleen te maken met een afvoerleiding van een rioolwaterzuivering die wij moeten omleggen. Dat betekent dat we goed door kunnen werken!”

Werkzaamheden tijdens de bouw

In het plateau waar het gebouw, met een oppervlakte van circa 60.000 m2, zal worden gerealiseerd worden zo’n 6500 heipalen met een lengte van tussen 17 en 25 meter aangebracht. Hierna zullen wij de balken en kolommen gaan uitgraven ten behoeve van het aanbrengen van de funderingen. Na het realiseren van het dak en de gevels, door Vrolijk, moeten we de vloeren gaan profileren ten behoeve van de betonvloer.

Woonrijp maken

Onder woonrijp maken verstaan we in dit geval het aanbrengen een rondweg en de parkeerterreinen in asfalt. Ook wordt er, om de kwaliteit en uitstraling van de buitenruimte naar een hoger plan te krijgen, nog een groenplan opgesteld.