Bouwrijp maken AZC Hardenberg

Project Info

 • Opdrachtgever

  COA

 • Type project

  UAV

 • Projectomvang

  € 725.000,-

 • Uitvoeringsperiode

  april - oktober 2016

In opdracht van het COA heeft Aannemingsmaatschappij Van Gelder het terrein voor het toekomstige AZC in Hardenberg geschikt gemaakt voor toekomstige bewoning.

Bouwrijp maken

De locatie voor het AZC in Hardenberg was eerst een weiland. Voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden, is in eerste instantie het rioleringsstelsel op het terrein gelegd. Gelijktijdig zijn ook de kabels en leidingen voor de andere nutsvoorzieningen (electra, gas, water) aangebracht.

Plaatsen units

In totaal werden er zeven units geplaatst op het terrein. De twee units die het dichtst bij de Jachthuisweg staan, worden gebruikt als dienstgebouw, voor kantoren of overige diensten. De vijf units die daarachter worden geplaatst, fungeren als woongebouw. In de zuidoosthoek van het terrein is een unit geplaatst die dienst doet als schoolgebouw.

Inrichten terrein

Na het plaatsen van de units, is Van Gelder verdergegaan met het inrichten van het terrein. In de periode tot oktober werden de definitieve wegen, paden en parkeerterreinen aangelegd en de beplanting aangebracht.  Als laatste zijn de sport- en speelvoorzieningen gemaakt en werd er straatmeubilair zoals verlichting of bewegwijzering geplaatst.

Verkeersmaatregelen

Van Gelder werkte ook in de omgeving van het azc Hardenberg. In de Jachthuisweg zijn twee drempels gemaakt in de buurt van het azc: ter hoogte van de inrit van het terrein en op de plek waar een voetgangersoversteekplaats is aangelegd. Daarna is er een voetpad aangelegd vanaf het azc tot aan de rotonde Jachthuisweg/Haardijk.