Bouwteam | Rotonde Schaapsweg Zuid-Holland

Project Info

 • Opdrachtgever

  Provincie Zuid-Holland

 • Type contract

  Bouwteam (D&C)

 • Projectomvang

  €1.298.000

 • Uitvoeringsperiode

  maart 2019 - juli 2020

In Zuid-Holland op de kruising Schaapsweg (N498) heeft Van Gelder een rotonde gerealiseerd. De projectdoelstelling daarbij waren het samenwerken in een bouwteam, duurzaamheid en ecologie. Dat deden we in opdracht van de Provincie Zuid-Holland. Vanuit het bouwteam ging Van Gelder het Voorlopig Ontwerp (VO) uitwerken tot Uitvoerings Ontwerp (UO). Na het succesvolle verloop van de bouwteamfase is de opdracht voor het realiseren van het Uitvoerings Ontwerp ook aan Van Gelder gegund.

Werkzaamheden Schaapsweg

Het werk aan de kruising N498-Schaapsweg bestond uit verschillende werkzaamheden. Zo hebben we een bypass aangelegd voor de doorstroming van het verkeer, openbaar vervoer en de hulpdiensten, ten tijde van de realisatie. Na het verwijderen van asfaltverhardingen en funderingslagen gingen we aan de slag met voorbelasting, watercompensatie, beschoeiing, betonnen busbanen en bushaltes, aanbrengen in het werk gestorte betonbanden, funderingslagen, asfaltverhardingen, markeringen, groenwerkzaamheden etc. In Samenwerking met Van Gelder Verkeerstechniek werd de openbare verlichting en VRI-lussen aangebracht. Dit project werd afgerond met een insectenhotel in het midden van de rotonde in de vorm van een tram.

Insectenhotel

Een insectenhotel gevuld met rietstengels, stammen en takken is geplaatst in het midden van de rotonde. Het hotel in de vorm van een tram, is een link naar het verleden. Toen reed er een tram langs het werkvlak.

Innovaties

Tijdens dit werk is er gebruik gemaakt van circulair beton in banden en bushalteplaatsen, dit is allemaal in het werk gestort.

Unieke samenwerking

Gedurende het project hebben we met diverse partijen samengewerkt. Zo was er in het bouwteam verband een unieke samenwerking tussen de Provincie Zuid-Holland, Advies & Ingenieursbureau TAUW en Van Gelder. Het intensief werken aan de ‘zachte’ kant heeft in de samenwerking, sinds dag één, zijn vruchten afgeworpen tot en met de oplevering.

Lees hier ook een artikel over deze bouwteam samenwerking.