Nieuwe drinkwatertransportleiding Breda

Project Info

 • Opdrachtgever

  Brabantwater

 • Type contract

  Drinkwater transportleiding

 • Projectomvang

  € 1.458.122,-

 • Uitvoeringsperiode

  november 2015 – juni 2016

Van Gelder Kabel,- Leiding- en Montagewerken (KLM) heeft in opdracht van waterbedrijf Brabant Water een nieuwe drinkwatertransportleiding aangelegd. Tussen de ringleiding van Breda en WPB Zevenbergen werd de nieuwe kunststof (PVC en PE) leiding DN600 aangelegd. Dit om de leveringszekerheid van het drinkwater in de regio Breda te verhogen.

Werkzaamheden

Voor het aanleggen van deze nieuwe drinkwatertransportleiding is in het tracé van ruim negen kilometer ook enkele HDD-boringen uitgevoerd. Dit betekent horizontaal gestuurd boren of ook wel de sleufloze techniek. Het grote voordeel van deze techniek is dat we geen sleuven meer hoeven te graven. De rioolbuizen worden namelijk ondergronds aangebracht. Dit levert ook nog eens flinke tijdwinst op.

Deze techniek werd onder meer uitgevoerd bij de kruisingen met een waterstaatswerk en een spoorbaan. De leiding loopt voor een groot deel door een akkerbouwgebied.

Archeologisch onderzoek

Voordat Van Gelder KLM met de werkzaamheden van start gingen, is het tracé eerst onderzocht op niet gesprongen explosieven. Daarom werden we tijdens het werk begeleid door een archeoloog. Door samen te werken met een archeoloog voeren we niet alleen zelf het werk kwalitatief uit, maar geven we anderen ook de kans om hun werk goed uit te voeren.

Archeologisch onderzoek is natuurlijk voorgeschreven op plekken waar mogelijk archeologische vondsten gedaan kunnen worden. Bij Van Gelder proberen we dit te zien als meer dan alleen het uitvoeren van een verplichting. Door de ruimte te geven en tijdens de werkzaamheden ook voor de omgeving de mogelijkheid de creëren om mee te kijken, doen we veel meer recht aan archeologie. Bovendien kunnen we op deze manier een leuk gebaar maken naar de omgeving, iets teruggeven.

Vertrouwd verder

Ontzettend belangrijk tijdens het transport en de distributie van water, gas en elektra is leveringszekerheid. En daar staat Van Gelder Kabel,- Leiding- en Montagewerken (KLM) voor. Ontwerpen, realiseren en onderhouden van kabels, leidingen, netwerken en installaties, dat kunnen we als geen ander.

Wilt je ook toetreden tot onze zeer brede klantenkring of meer informatie over onze specialisme Energie en Water? Neem dan contact met ons op via 088 – 115 40 00. Samen realiseren we projecten op basis van gedrevenheid en toewijding, op basis van betrouwbaarheid en wederzijdse waardering.