Transportleiding, Breda-Zevenbergen

Project Info

 • Opdrachtgever

  Brabantwater

 • Uitvoeringsperiode

  november 2015 – juni 2016

 • Type project

  Drinkwater transportleiding

 • Projectomvang

  € 1.458.122,-

Nieuwe drinkwatertransportleiding borgt leveringszekerheid in regio Breda

Om de leveringszekerheid van het drinkwater in de regio Breda te verhogen, heeft Van Gelder in opdracht van waterbedrijf Brabant Water een nieuwe kunststof (PVC en PE) drinkwatertransportleiding DN600 aangelegd tussen de ringleiding van Breda en WPB Zevenbergen.

Werkzaamheden

In het tracé van ruim 9 kilometer zijn ook enkele HDD-boringen uitgevoerd, onder meer bij de kruisingen met een waterstaatswerk en een spoorbaan. De leiding loopt voor een groot deel door een akkerbouwgebied.

De werkzaamheden zijn begeleid door een archeoloog. En voordat de werkzaamheden van start gingen, is het tracé eerst onderzocht op niet-gesprongen explosieven. De levering van de leidingmaterialen waren directieleveringen, verzorgd door Brabant Water.