Bouw- en woonrijp Ackerswoude-Pijnacker

Project Info

 • Opdrachtgever

  Gemeente Pijnacker-Nootdorp

 • Type project

  RAW

 • Projectomvang

  € 14.472.000

 • Uitvoeringsperiode

  december 2016 - 2022

In opdracht van de gemeente Pijnacker-Nootdorp voert Aannemingsmaatschappij Van Gelder in de nieuwbouwwijk Ackerswoude werkzaamheden uit voor het bouw- en woonrijp maken.

In de basis raamovereenkomst (twee jaar met de mogelijkheid voor verlenging voor nog eens twee keer een jaar) is er een verdeling gemaakt in drie percelen, te weten: voorbelasting, bouwrijp maken en woonrijp maken. In totaal worden er op deze locatie 1040 nieuwe woningen gerealiseerd in de komende vier jaar.

Het project wordt gefaseerd uitgevoerd en de werkzaamheden voor het voorbelasten en het bouw- en woonrijp maken lopen door elkaar. Het project bestaat uit diverse mandelige percelen die worden bebouwd door twee vaste bouwbedrijven en op enkele vrije kavels wordt gebouw door derden.

Beheersing en afstemming

Het hele project vraagt om een nauwe logistieke beheersing en afstemming van de werkzaamheden. Van Gelder coördineert deze werkzaamheden in opdracht van en samen met de opdrachtgever. Dit gaat in goed onderling overleg met de bouwers, kabel- en leidingbedrijven en derden.

Naast de werkzaamheden in de voorbereiding en het bouw- en woonrijp maken voor de bebouwing richt Van Gelder ook onder andere de ECO-zone in. Van Gelder Verkeerstechniek is als onderaannemer verantwoordelijk voor de aanleg van de openbare verlichting.