Bouwteam | Elektrische buslaadvoorziening gemeente Zwolle

Project Info

 • Opdrachtgever

  Gemeente Zwolle

 • Type contract

  Bouwteam

 • Projectomvang

  €1.300.000

 • Uitvoeringsperiode

  januari - oktober 2020

Sinds eind 2020 rijden elektrische stads- en streekbussen door Zwolle. Daar heeft Aannemingsmaatschappij Van Gelder voor gezorgd in opdracht van de Gemeente Zwolle. Dit deden we door de aanleg van elektrische buslaadvoorzieningen.

Met deze elektrische buslaadvoorzieningen voldoet de Gemeente Zwolle aan emissievrij regionaal busvervoer. In 2025 moeten namelijk bussen zero emissie zijn en in 2030 zelfs alle rijdende bussen. De lucht op het busstation en in het stationsgebied blijft hierdoor schoon. Dit omdat bussen dan geen CO2-uitstoot meer hebben.

Bouwteamsamenstelling

De aanleg van de laadvoorzieningen op het busstation werd voorbereid in een bouwteamverband. Het bouwteam is een samenwerkingsverband waarin de deelnemers met behoud van ieders zelfstandigheid en verantwoordelijkheid samenwerken aan de voorbereiding van het project.

Werkzaamheden

Om de elektrische buslaadvoorzieningen te realiseren, bouwden we een nieuw inkoopstation voor de energievoorziening. Met diverse ruimtes voor de technische installaties zoals een middenspanningsverdeler en stroomverdeelinrichting naar de bussen. Daarnaast verzorgden we de voorbereiding op het busstation inclusief de mantelbuizen en een avegaarboring.

Integrale samenwerking

Als Van Gelder voerden wij ons werk vaak dicht op het spoor uit. Alle technische aspecten vanuit ondergrondse infra, werkten in de spooromgeving en installatiekennis bij hoogspanningsinstallaties vanuit Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken en Rail, kwamen samen met de civiele en procesmatige aanpak in het bouwteam vanuit de Aannemingsmaatschappij.

Volgens projectleider Jan Diepeveen kunnen we goed onder druk presteren. “Het was een uitdaging, want het totale tijdsbestek voor realisatie was heel kort zeker in combinatie met grote aantal stakeholders. Gelukkig hadden we in dit bouwteam te maken met korte lijnen en konden we snel schakelen. Het kwam dus helemaal goed.”

Met de aanleg van elektrische buslaadvoorzieningen voldoen we aan de wens én maken we de OV-knoop Zwolle aantrekkelijker.