Fietsroute Barneveld

Project Info

 • Opdrachtgever

  Gemeente Barneveld

 • Type contract

  Bouwteam

 • Projectomvang

  € 1.400.000

 • Uitvoeringsperiode

  september 2017 - voorjaar 2018

In opdracht van de gemeente Barneveld werkten Aannemingsmaatschappij Van Gelder en Van Gelder Verkeerstechniek aan een doorgaande fietsroute. De gemeente zette in op meer fietsgebruik en wil met deze route Voorthuizen, Harselaar en Barneveld met elkaar verbinden, door een kwalitatief hoogwaardig, direct en veilig fietspad aan te leggen. Oplevering was in het voorjaar van 2018.

Weinig tijd

Tussen het verkrijgen en het starten van de opdracht zaten acht weken. Niet heel lang omdat vanaf het schetsontwerp alles nog moesten worden uitgewerkt. Begrotingen, detailtekeningen en wensen vanuit de opdrachtgever en omgeving. Vanuit Van Gelder was er een team met daarin een projectleider, uitvoerder, werkvoorbereider, ontwerper en calculator continu bezig om alles gerealiseerd te krijgen. Samen met de opdrachtgever is er bij problemen steeds gezocht naar oplossingen.

Afstemming ProRail

In de acht weken waarin alles uitgewerkt is, is er ook veelvuldig contact geweest met ProRail. De doorgaande fietsroute loopt namelijk deels langs het spoor. Dus moest er afstemming plaatsvinden over de benodigde vergunningen. Normaal gesproken iets dat door de opdrachtgever wordt gedaan, maar door de transparantie in het gehele proces en de meewerkende houding van ProRail verliep ook dit soepel.

Andere werkzaamheden

Naast het realiseren van de snelfietsroute werd er ook rioleringswerk uitgevoerd, de groeninrichting langs het fietspad werd gedaan en Van Gelder Verkeerstechniek pakte de VRI (verkeersregelinstallaties) aan. Dat laatste werd gedaan om de doorstroming van fietsers te verbeteren.