Herinrichting Berg 7 Amersfoort

Project Info

 • Opdrachtgever

  Gemeente Amersfoort

 • Type contract

  UAV-GC

 • Projectomvang

  €4.999.900

 • Uitvoeringsperiode

  2019 - november 2021

De Amersfoortse wijk Bergkwartier wordt, rond de Van Heemskerklaan, vernieuwd. Aannemingsmaatschappij Van Gelder legt een infiltratieriool aan, vervangt de huisaansluitingen, legt infiltratievelden aan en richt de straten opnieuw in. Van Gelder Verkeerstechniek zorgt voor de realisatie van de openbare verlichting.

Alle aanpassingen in het gebied moeten passen binnen de toetsingskaders van  Beschermd stadsgezicht.

De sleutel tot een succesvol project

Volgens ontwerpleider Gerben van Werven is dit Best Value project bijzonder omdat Van Gelder niet alleen verantwoordelijk is voor het gehele ontwerp en de uitvoering, maar ook de kartrekker is bij het participatietraject met de bewoners. “Bij een Best Value project is de aannemer de expert en kartrekker. Dat wil niet zeggen dat de opdrachtgever alleen maar achterover leunt en wacht op een kant en klaar product. Samen met de gemeente Amersfoort is op alle vlakken de samenwerking opgezocht, waarbij Van Gelder continu het voortouw nam. Door gebruik te maken van elkaars expertise verloopt het project tot nu toe super. Samenwerken blijft de sleutel voor een succesvol project.

Bij het realiseren van dit project worden de onderstaande doelstellingen bereikt

 1. Het betrouwbaar en voorspelbaar realiseren van het werk.
  Hiermee wordt bedoeld dat de opdracht op tijd, binnen budget en met een hoge klanttevredenheid wordt gerealiseerd.
 2. Hoge tevredenheid van de stakeholders over het proces van ontwerp en uitvoering.
  Dit houdt in dat de opdracht naar tevredenheid van de betrokken stakeholders van het project wordt uitgevoerd. Dit zijn de bewoners, ondernemers en beheerders in het projectgebied.
 3. Duurzame uitvoering van het project

Hiervoor hebben we het CO2-projectplan opgesteld.

Werkzaamheden Berg 7 Amersfoort

De werkzaamheden die Van Gelder uitvoert in de Amersfoortse wijk zijn verdeeld. In hoofdlijnen bestaat het werk uit de volgende scope:

 • Communicatie, participatie en coördinatie met de omgeving;
 • Opstellen en uitwerken van het ontwerp;
 • Realiseren van ambities op het gebied van regenwaterinfiltratie;
 • Riolering en infiltratie
  Infiltratievoorzieningen regenwater en vervangen. Dit houdt in dat bewoners het dakoppervlak aan de voorzijde hebben afgekoppeld van de DWA-riolering.
 • Verkeer en verhardingen
  Hierbij gaat het om de herinrichting van het Bergkwartier inclusief de bebording en de markeringen.
 • Groenvoorzieningen
  De groenvoorzieningen passen we aan en we verbeteren de groeiplaatsvoorzieningen. We behouden bomen (conform BEA) en planten nieuwe bomen waar dit nodig is.
 • Onderhoudstermijn

Van Gelder Verkeerstechniek

Uiteindelijk zal Van Gelder Verkeerstechniek zorgen voor de openbare verlichting. Zij hebben conform de eisen een ontwerp gemaakt inclusief een lichtberekening en de berekeningen van de kabels. De verlichting die wordt geplaatst is voorzien van LED.