Herinrichting centrum Borne

Project Info

 • Opdrachtgever

  Gemeente Borne

 • Type project

  UAV

 • Projectomvang

  totaal € 450.000,-

 • Uitvoeringsperiode

  2014 - november 2016

De afgelopen jaren heeft  Aannemingsmaatschappij Van Gelder in opdracht van de gemeente Borne in drie fasen het centrum rondom het gemeentehuis van Borne heringericht. De werkzaamheden maakten deel uit van het Centrumplan Borne. Daarmee beoogt de gemeente Borne, samen met ondernemers en bewoners, het centrum van Borne aantrekkelijk te houden voor zowel inwoners als bezoekers van Borne. Zo zijn alle partijen bij het projecten betrokken geweest waardoor burgerparticipatie goed tot zijn recht kwam. Dit een belangrijk onderdeel van de nieuwe Omgevingswet.

De gemeente is daarbij verantwoordelijk voor de (her)inrichting van de openbare ruimte: brede trottoirs, logische routes naar de parkeerterreinen en goede verbinding naar het centrum. Van Gelder heeft binnen het gehele centrumplan vanaf 2014 in drie fasen de (her)inrichting uitgevoerd: het Marktplein, het Rheineplein en de Bolkshoek.

Herinrichting

In drie fasen is de gehele openbare ruimte opnieuw ingericht. Daarvoor is de bestaande bestrating verwijderd, zijn plantvakken aangebracht en waar nodig zijn de kolken vernieuwd. Vervolgens is er nieuw (gebakken) materiaal aangebracht. Hiermee heeft het centrum van Borne een nieuw elan gekregen.