Herinrichting Hart Leusderkwartier in Amersfoort

Project Info

  • Opdrachtgever

    Gemeente Amersfoort

  • Uitvoeringsperiode

    februari 2018- medio 2019

  • Type project

    UAV-gc

Aannemingsmaatschappij Van Gelder heeft in opdracht van de gemeente Amersfoort de herinrichting van een aantal straten in het Leusderkwartier in Amersfoort uitgevoerd. Van Gelder was daarin niet alleen uitvoerder, maar ook coördinator voor de samenwerkende nutspartijen.

BVP

De aanbesteding voor dit project was via een zogenoemde Best Value Procurement (BVP), in Nederland ook wel prestatie-inkoop, gegaan. Daarin hebben wij aangetoond dat wij de expert zijn in dit werk en dus de beste partij waren om de uitvoering van het riolerings- en herinrichtingswerk in het Leusderkwartier op ons te nemen.

Coördinatie nutswerkzaamheden

Een onderdeel van de aanbieding die wij aan de gemeente Amersfoort hebben gedaan, is dat wij de coördinatie van de nutswerkzaamheden helemaal naar ons toe hebben getrokken. Daar is wel vaker sprake van, maar in dit geval hadden wij niet alleen een speciale nutscoördinator in ons team aangesteld, maar verzorgden wij ook de communicatie van de nutswerkzaamheden.

Werkzaamheden herinrichting Leusderkwartier

De werkzaamheden in het Leusderkwartier bestonden uit het vervangen van de riolering (op sommige plaatsen al honderd jaar oud), het aanleggen van een hemelwaterriool en het herinrichten van de openbare ruimte. Het eindbeeld zoals dat na uitvoering opgeleverd is, is in het voortraject al uitgebreid met de bewoners besproken. Via een participatietraject is het beeld vastgelegd.

Meer informatie

Wil je meer informatie over het project herinrichting Leusderkwartier? Neem dan contact op met onze omgevingsmanager Paulien Bisschop via 0525 659 888.

Vertrouwd verder

Als specialist in boven-en ondergrondse infrastructuur is voor Van Gelder de openbare ruimte één van de belangrijkste werkgebieden. Wij zijn actief in ontwerp, inrichting, beheer en onderhoud. Samen met onze partners ontwikkelen en realiseren we een moderne en leefbare omgeving voor bewoners en gebruikers.

Bij Aannemingsmaatschappij Van Gelder realiseren we projecten door gedrevenheid en toewijding, op basis van betrouwbaarheid en wederzijdse waardering. Ook weten wat wij voor jouw project kunnen betekenen? Neem gerust contact op met ons op.