Herinrichting Hart Leusderkwartier

Project Info

  • Opdrachtgever

    Gemeente Amersfoort

  • Uitvoeringsperiode

    februari 2018- medio 2019

  • Type project

    UAV-gc

Aannemingsmaatschappij Van Gelder voert in opdracht van de gemeente Amersfoort de herinrichting uit van een aantal straten in het Leusderkwartier in Amersfoort. Van Gelder is daarin niet alleen uitvoerder, maar ook coördinator voor de samenwerkende nutspartijen.

BVP
De aanbesteding voor dit project is via een zogenoemde BPV (Best Value Procurement), in Nederland ook wel prestatie-inkoop, gegaan. Daarin hebben wij aangetoond dat wij de expert zijn in dit werk en dus de beste partij zijn om de uitvoering van het riolerings- en herinrichtingswerk in het Leusderkwartier op ons te nemen.

Coördinatie nutswerkzaamheden
Een onderdeel van de aanbieding die wij aan de gemeente Amersfoort hebben gedaan, is dat wij de coördinatie van de nutswerkzaamheden helemaal naar ons toetrekken. Daar is wel vaker sprake van, maar in dit geval hebben wij niet alleen een speciale nutscoördinator in ons team aangesteld, maar verzorgen wij ook de communicatie van de nutswerkzaamheden.

Werkzaamheden
De werkzaamheden in het Leusderkwartier bestaan uit het vervangen van de riolering (op sommige plaatsen honderd jaar oud), het aanleggen van een hemelwaterriool en het herinrichten van de openbare ruimte. Het eindbeeld zoals dat na uitvoering opgeleverd wordt, is in het voortraject al uitgebreid met de bewoners besproken. Via een participatietraject is het beeld vastgelegd.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de werkzaamheden dan kun je contact opnemen met onze omgevingsmanager Paulien Bisschop. De werkzaamheden zijn te volgen via de Van Gelder Werk in Uitvoering app (te downloaden in de AppStore of Play Store). Op de site van de gemeente Amersfoort staat ook nog per straat beschreven wat de werkzaamheden zijn.

Picture of Paulien Bisschop

Omgevingsmanager

0525 659 888

Paulien Bisschop