Herinrichting Hart Leusderkwartier in Amersfoort

Project Info

 • Opdrachtgever

  Gemeente Amersfoort

 • Type project

  UAV-gc

 • Projectomvang

  -

 • Uitvoeringsperiode

  februari 2018- medio 2019

Aannemingsmaatschappij Van Gelder heeft in opdracht van de gemeente Amersfoort de herinrichting van een aantal straten in het Leusderkwartier in Amersfoort uitgevoerd. Van Gelder was daarin niet alleen uitvoerder, maar ook coördinator voor de samenwerkende nutspartijen.

Best Value Procurement

De aanbesteding voor dit project was via een zogenoemde Best Value Procurement (BVP), in Nederland ook wel prestatie-inkoop, gegaan. Daarin hebben wij aangetoond dat wij de expert zijn in dit werk en dus de beste partij waren om de uitvoering van het riolerings- en herinrichtingswerk in het Leusderkwartier op ons te nemen.

Coördinatie nutswerkzaamheden

Een onderdeel van de aanbieding die wij aan de gemeente Amersfoort hebben gedaan, is dat wij de coördinatie van de nutswerkzaamheden helemaal naar ons toe hebben getrokken. Daar is wel vaker sprake van, maar in dit geval hadden wij niet alleen een speciale nutscoördinator in ons team aangesteld, maar verzorgden wij ook de communicatie van de nutswerkzaamheden.

Werkzaamheden

De werkzaamheden in het Leusderkwartier bestonden uit het vervangen van de riolering (op sommige plaatsen al honderd jaar oud), het aanleggen van een hemelwaterriool en het herinrichten van de openbare ruimte. Het eindbeeld zoals dat na uitvoering opgeleverd is, is in het voortraject al uitgebreid met de bewoners besproken. Via een participatietraject is het beeld vastgelegd.

Vervolgens heeft Van Gelder Verkeerstechniek het netwerk van de openbare verlichting aangepast.