Herinrichting Lammermarkt Leiden

Project Info

 • Opdrachtgever

  Gemeente Leiden

 • Type contract

  RAW

 • Projectomvang

  € 2.231.000

 • Uitvoeringsperiode

  maart 2017 - maart 2018

In opdracht van de gemeente Leiden was Aannemingsmaatschappij Van Gelder verantwoordelijk voor de herinrichting van de Lammermarkt, ook wel de parel van de binnenstad genoemd. Het project werd in mei 2018 afgerond, maar was op 3 oktober al voor een groot gedeelte gereed vanwege het Leidens ontzet. Op die feestdag moest de Lammermarkt klaar zijn voor de kermis.

Werkzaamheden

Van Gelder heeft onder meer sloopwerkzaamheden, rioleringswerkzaamheden en verhardingswerkzaamheden uitgevoerd. Specialistisch was vooral het werken met natuursteenbanden uit China, de aanleg van een waterfontein en de aanleg van gewapend gras. Waarbij dat laatste weer belangrijk was voor de kermis, omdat daar kermisattracties op konden staan zonder het achterlaten van sporen.

Omgooien van faseringen

In dit project heeft Van Gelder met de nodige tegenslagen te maken gekregen, bijvoorbeeld het niet gereed zijn van omleggingen van kabels en leidingen van diverse nutsbedrijven, waardoor voorgestelde faseringen niet konden worden gerealiseerd. Van Gelder heeft zich echter flexibel opgesteld en in goed overleg met de gemeente konden zo faseringen worden omgegooid. Hierdoor konden deadlines zoals die voor de kermis (2 en 3 oktober) alsnog worden gerealiseerd.

Ook is er overleg geweest met onder andere de architect van het plein, omdat Van Gelder hier en daar andere oplossingen heeft voorgesteld voor een betere realisatie en invulling van de buitenruimte.

Na de afronding van het project Lammermarkt stond het volgende project in binnenstad van Leiden al op de rol: de herinrichting van de Maresingel en een deel van de Rijnsburgersingel.