Herinrichting Maresingel en Rijnsburgersingel

Project Info

 • Opdrachtgever

  Gemeente Leiden

 • Type contract

  UAV

 • Projectomvang

  € 1.481.000,-

 • Uitvoeringsperiode

  april 2018 - zomer 2019

Verkeersveiligheid

In opdracht van de gemeente Leiden was Aannemingsmaatschappij Van Gelder verantwoordelijk voor de herinrichting van de Maresingel en een deel van de Rijnsburgersingel.

Werkzaamheden

Bij de herinrichting van de Maresingel en (een deel van) de Rijnsburgersingel, is de weg versmald en is de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur naar 30 kilometer per uur aangepast. Dit om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Omdat de rijbaan smaller is geworden ontstaat er ruimte en die ruimte is benut door de sfeer en de kwaliteit van de buitenruimte te verbeteren. Bij de herinrichting werd ook extra aandacht besteed aan de waterhuishouding, ofwel: hoe kan regenwater goed afgevoerd worden.

Bovenstaande foto's laten het aanbrengen van de stabilizer zien, die als wandelpad langs de Maresingel is gekomen. Deze foto's zijn gemaakt door Buro JP. De stabilizer is een zogenaamde halfverharding, bestaande uit klei, gemalen zandsteen en leem. Wanneer het in aanraking komt met water, ontstaan verbindingen die ervoor zorgen dat het wel een harde laag is, maar er tegelijkertijd natuurlijk uit blijft zien. Omdat het een natuurproduct betreft, waardoor kleurverschillen voor kunnen komen, was het belangrijk om de stabilizer in zo groot mogelijke aaneengesloten oppervlaktes in één keer aan te brengen. Dat is in Leiden gebeurd met een spreidmachine die normaal gesproken asfalt verwerkt. Zo is het best mogelijke resultaat behaald.