HOV-busverbinding ’t Gooi

Project Info

 • Opdrachtgever

  Provincie Noord-Holland

 • Type project

  RAW

 • Projectomvang

  +/- € 2.000.000

 • Uitvoeringsperiode

  december 2017 - juli 2019

Hoogwaardig openbaar vervoer

De provincie Noord-Holland heeft geïnvesteerd in een HOV-busverbinding tussen Huizen en Hilversum om de bereikbaarheid van de Gooi- en Vechtstreek te verbeteren. HOV-busverbinding in ’t Gooi was een gezamenlijk project van de gemeenten Huizen, Blaricum, Laren, Eemnes, Hilversum en de provincie Noord-Holland. Daarnaast waren ook ProRail, Het Goois Natuurreservaat en Rijkswaterstaat nauw betrokken bij het project.

Speerpunten bij het project waren samenwerking, veiligheid en omgeving.

Werkzaamheden Van Gelder

In opdracht van de provincie heeft Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken (KLM) de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Onder de werkzaamheden vielen onder meer de civiele werkzaamheden, een asbestsanering en (in opdracht van Vitens en Liander) het verwijderen en (opnieuw) aanleggen van de water- en gasleidingen en elektra kabels. Om de hinder voor de omgeving tot een minimum te beperken, werd door Van Gelder twee keer een bypass voor het wegverkeer en een gestuurde boring gerealiseerd.

Intensieve samenwerking

De werkzaamheden gingen echter verder dan dat, want Van Gelder heeft ook een coördinerende rol bij de samenwerking tussen alle aanwezige marktpartijen, waaronder Hendrikse Wegenbouw voor de riolering en bestrating, Traffic&More voor de wegafzettingen en Bam Infra voor mediabedrijven, rail en de onderdoorgang. Daarnaast waren er nog diverse overheden en nutsbedrijven betrokken bij het project. Van Gelder KLM vormt voor al deze instanties hét aanspreekpunt namens alle marktpartijen.

Het was de taak van Van Gelder om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen en te houden, elkaars materieel en mensen te leren kennen én te lenen waar nodig en alle werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen om zo veilig en efficiënt mogelijk te werken.

Veiligheid volgens trede 4

Veilig werken met oog voor de omgeving was een belangrijk speerpunt van de provincie. Daarom vormde veilig werken volgens trede 4 van de veiligheidsladder onderdeel van de opdracht. Van Gelder KLM is op dit moment gecertificeerd op trede 3, en er werd bovendien samengewerkt met partijen zónder certificering. Dat maakte deze opdracht uitdagend, maar niet onmogelijk. Vanuit de provincie was coaching beschikbaar gesteld. Dankzij die coaching kon Van Gelder niet alleen zelf volgens trede 4 werken, maar er ook op toezien dat de andere partijen die Van Gelder coördineerde, volgens deze maatstaven te werk gingen.