IJsselveld Montfoort

Project Info

 • Opdrachtgever

  Gemeente Montfoort

 • Type contract

  Reconstructie

 • Projectomvang

  €350.000

 • Uitvoeringsperiode

  juni 2020

In opdracht van de gemeente Montfoort voert Van Gelder onderhoudswerkzaamheden uit aan het asfalt van IJsselveld. Ook wordt hierbij aandacht besteed aan snelheidsremmende maatregelen. Daarnaast worden maatregelen getroffen die geluids- en trillingsreductie opleveren. Door een aantal omwonenden is gereageerd op het ontwerp en er zijn vragen gesteld. Het ontwerp is daarom in overleg met de gemeente op een aantal punten aangepast. Hieronder ziet u het resultaat:

Klik hier voor een volledige weergave.

Planning en fasering

Het onderhoud aan IJsselveld wordt in twee fasen uitgevoerd, zoals te zien is op onderstaande tekening.

IJsselveld Montfoort

In weekend 1, van vrijdag 12 juni 19:00 uur tot maandag 15 juni 06:00 uur, wordt ter plaatse van vak 1 het bestaande asfalt verwijderd en vervolgens weer voorzien van twee lagen asfalt. Het wegvak is afgesloten voor al het verkeer (vak 2 blijft open).

In weekend 2, van vrijdag 19 juni 19:00 uur tot maandag 22 juni 06:00 uur, wordt ter plaatse van vak 2 het bestaande asfalt verwijderd en wordt vervolgens, ter plaatse van vak 1 en vak 2, de deklaag aangebracht. Beide wegvakken zijn gedurende deze periode afgesloten voor al het verkeer.

Er wordt in de aangegeven tijdvakken gewerkt. Dat kan betekenen dat als het nodig is, er ook ’s nachts gewerkt wordt. Dit doen wij om de hinder zo kort mogelijk te laten duren.

In de tussenliggende week is de IJsselveld voor al het verkeer bereikbaar door middel van minimaal één rijbaan.

Na afronding van de werkzaamheden op de hoofdrijbaan worden ter plaatse het fietspad de stukken asfalt van mindere kwaliteit verwijderd en vervangen door nieuw asfalt. Dit wordt uitgevoerd op maandag 22 juni. Dit kan kortdurende hinder opleveren voor de direct aanwonenden.

Bereikbaarheid

Het bedrijventerrein blijft gedurende het hele werk bereikbaar via een doorsteek van de N204 naar het Tasveld.

Bestemmingsverkeer kan gebruik maken van het fietspad aan de zuidzijde (even kant) van de IJsselveld. Fietsverkeer kan gebruik maken van het vrijgelegen fietspad langs de zuidzijde van de IJsselveld (hier kan zich ook autoverkeer bevinden).

Doorgaand verkeer wordt tijdens fase 1 omgeleid via de route N204-het Tasveld-Waardsedijk Oost. Hiervoor wordt een doorsteek gemaakt vanaf de N204 naar het Tasveld. Tijdens fase 2 is dit via de route N204-Lagekade-Cattenbroekerdijk. Meer informatie hierover vindt u in de verkeersplannen.

Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Bettine Potter. Haar gegevens staan aan de rechterkant van deze pagina. Deze website wordt gedurende de werkzaamheden regelmatig geüpdatet.