Assetmanagement | Kleinschalig asfaltonderhoud Apeldoorn

Project Info

 • Opdrachtgever

  Gemeente Apeldoorn

 • Type contract

  Raamcontract

 • Projectomvang

  -

 • Uitvoeringsperiode

  2019 - 2022

In opdracht van de gemeente Apeldoorn voert Aannemingsmaatschappij Van Gelder onderhoud uit aan het asfalt. Dit houdt in dat we, samen met de gemeente, periodiek het asfalt onderzoeken en verbeteren waar dat nodig is.

Van Noord naar Zuid

Deze controle voeren we dus uit in heel Apeldoorn. Periodiek krijgen we een lijst aangeleverd met lasgaten en vorstschades. Op basis van deze lijst bepalen we samen met de gemeente de maatregelen die genomen moeten worden om het asfalt te herstellen.

Twee soorten onderhoud

Het kleinschalig asfaltonderhoud bestaat uit diverse percelen. Het eerste perceel bestaat uit het herstellen van lasgaten. Een lasgat betreft een opbreking van het asfalt voor het onderhoud aan kabels en leidingen. Van Gelder zal deze gaten tijdelijk dicht maken met klinkers. Uiteindelijk komt hier weer asfalt voor in de plaats.

Het tweede perceel betreft reparaties aan asfalt door vorstschades. Door extreme weersomstandigheden in de winter kan schade aan asfalt ontstaan. Samen met de gemeente voeren we controles uit. Op basis van deze controles stellen we samen maatregelen op om schade zo snel mogelijk te herstellen.