Assetmanagement | Onderhoud en beheer Noord-Holland

Project Info

 • Opdrachtgever

  Provincie Noord-Holland

 • Type project

  UAV-GC

 • Projectomvang

  +/- € 60.000.000

 • Uitvoeringsperiode

  september 2018 - september 2028

Tussen september 2018 en september 2028 is Combinatie MGZ, een samenwerking van de bedrijven Mobilis TBI, Aannemingsmaatschappij Van Gelder en De Jong Zuurmond, in opdracht van Provincie Noord-Holland verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de eigendommen van de Provincie. Het gaat hierbij om de regio's Haarlemmermeer, Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn en (voor zover gelegen binnen het district) Ouder-Amstel, oftewel: Noord-Holland Zuid. Binnen deze regio zijn ook luchthaven Schiphol en Royal Flora Aalsmeer gelegen.

Door het beheer en het onderhoud van deze regio slim en efficiënt uit te voeren, zorgt Combinatie MGZ ervoor dat het kloppend hart van de noordelijke Randstad zo ongestoord mogelijk zijn economische belang kan vervullen in het gebied.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

Het uitvoeringsteam van Mobilis, Van Gelder en De Jong Zuurmond is de komende tien jaar binnen het gebied Noord-Holland Zuid verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de provinciale (vaar)wegen, de (beweegbare) bruggen, de sluizen, het groen, de gebouwen, de terreinen, de openbare verlichting en verkeerslichten en van de busbanen en -stations voor het Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Daarnaast valt ook het incidentenmanagement en de gladheidsbestrijding onder dit contract. Voor Van Gelder ligt de focus op het grotere onderhoud van de vele wegen in het areaal Noord-Holland Zuid.

Alle werkzaamheden vallen onder de verantwoordelijkheid van de combinatie. Dit is van het inplannen, ontwerpen, afstemmen met de omgeving en treffen van verkeersmaatregelen tot de uitvoering ervan.

Integrale aanpak

Naast de Aannemingsmaatschappij is ook Van Gelder Verkeerstechniek betrokken bij dit grootschalige onderhoudscontract. In onderaanneming van de Combinatie MGZ verzorgt Van Gelder Verkeerstechniek het onderhoud aan de openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, camerasystemen, detectiesystemen, slagboominstallaties, bewegwijzering en dynamische route-informatiepanelen. Beide ondernemingen van de Van Gelder Groep hebben in eerdere projecten bewezen goed (met elkaar) te kunnen samenwerken en de verantwoordelijkheid aan te kunnen.

Innovaties

Wat ook onderdeel is van het contract is de innovatie-opgave. Hiervoor is er halfjaarlijks een overleg, waarin als combinatie innovaties worden gepitched. Onlangs zijn er twee innovaties uitgevoerd. Dit waren het koelen van bruggen middels sensoren en het toepassen van een zelfhelende betonreparatiemodel.

Dit project biedt Van Gelder de kans om goede relaties op te bouwen met de provincie wat kan zorgen voor mooie referenties. Tijdens dit contract wordt omgevingsmanager Mark Geertman gedwongen om ook eens als opdrachtgever naar dit project te kijken.

Medewerkers over dit project

Omgevingsmanager Mark Geertman: “Dit project is bijzonder, omdat we een langdurig partnerschap aangegaan zijn. De opdrachtgever gaf aan dat Van Gelder het beter kan uitvoeren dan zijzelf. Ook biedt het Van Gelder de kans om een goede relatie op te bouwen met de provincie Noord-Holland en op deze manier te werken aan mooie referenties."

Uitvoerder Berry Wilthagen: "Het bijzondere aan dit project is dat het een variërend gebied is waar veel gebeurd. Het gebied waarin wij werken is een van de drukste plekken van het verkeer in de provincie Noord-Holland. Iedere dag is een uitdaging om het gebied vlot en veilig te houden. Dit zorgt ervoor dat ik aan het einde van mijn werkdag met een goed gevoel naar huis ga."

Administratief medewerker Kelly Kooren geeft aan dat het project omvangrijk en divers is. Het is elke dag een uitdaging; van calamiteiten en schades tot onderhoud en groen werkzaamheden. Geen dag is hetzelfde. Het projectteam van de combinatie MGZ is klein en compact, waardoor we op elkaar aangewezen zijn om het huisvaderschap zo goed mogelijk te ambiëren en deze in goede banen te laten verlopen.

Meer informatie

Voor dit omvangrijke project is door de Combinatie MGZ een speciale website in het leven geroepen: www.pnhz.nl. Hier is alles te vinden over de actuele werkzaamheden en de verschillende samenwerkingspartners. Tevens zijn op deze website de contactgegevens van het servicepunt te vinden. Natuurlijk kunnen eventuele vragen ook aan ons projectteam gesteld worden.