Assetmanagement | Levensverlengend Onderhoud Haven Rotterdam

Project Info

 • Opdrachtgever

  Havenbedrijf Rotterdam N.V.

 • Type contract

  Ontwerpcontract & RAW

 • Projectomvang

  +/- €2.050.000

 • Uitvoeringsperiode

  september 2019 – begin 2021

Om te zorgen voor een betere bereikbaarheid én leefbaarheid is onderhoud aan de infrastructuur nodig. Ook voor de Haven van Rotterdam. Met een lengte van 40 kilometer is de haven een uniek gebied. Een gebied waarvoor Aannemingsmaatschappij Van Gelder heeft gewerkt aan het contract Levensverlengend Onderhoud.

Onder dit contract behoorden het ontwerpen, voorbereiden en realiseren van levensverlengend onderhoud aan het areaal van het Havenbedrijf Rotterdam. De opdrachtgever had hierbij al aangegeven welke wegvakken in aanmerking kwamen voor onderhoud. De diverse onderdelen van het contract worden hieronder verder toegelicht.

Ontwerptraject

In het ontwerptraject toetsten wij als eerste of de huidige situatie nog voldeed aan de huidige richtlijnen van het Havenbedrijf Rotterdam en de veiligheidseisen. Daarna werd, samen met de opdrachtgever,  de definitieve scope vastgesteld. Vervolgens werden de benodigde onderzoeken uitgevoerd en adviezen opgesteld waaronder een verhardingsadvies. Op basis van de hiervoor genoemde stappen werd het definitief ontwerp gemaakt en als laatste stap het uitvoeringsontwerp.

Voorbereiding

In deze fase bepaalden we de fasering en werkten we aan het TVM-vergunningstraject. Ook stemden we in de voorbereiding het omgevingsmanagement af met stakeholders, klanten van de opdrachtgever.

Uitvoering

De volgende werkzaamheden vielen onder de uitvoering van Levensverlengend Onderhoud:

 • Vervangen/repareren van asfalt en elementenverhardingen van rijbanen;
 • Vervangen van RVV-bebordingen;
 • Aanbrengen van markeringen;
 • Aanbrengen van modificaties aan het areaal (verbeteringen);
 • Plaatsen en onderhouden van Tijdelijke verkeersmaatregelen (TVM’s);
 • Grond- en cultuurwerk aan bermen.

Volgens projectmanager Peter Dekker was het Levensverlengend Onderhoud bijzonder omdat ook het ontwerp en de projectfasering door Van Gelder zijn gemaakt: “Het project is voor een vaste prijs uitgevoerd waarbij de opdrachtgever, vanwege het RAW-uitvoeringsdeel, toch de regie kon houden over de uitvoering.”

Geografisch informatiesysteem

Data generen en verwerken door innovatieve technieken te gebruiken. Dat doen we ook bij Van Gelder. Tijdens het Levensverlengend Onderhoud brachten we data in beeld middels een Geografisch informatiesysteem (GIS). Ruimtelijke gegevens en informatie werden zo overzichtelijk weergegeven. Ook was het mogelijk om met GIS geografische objecten te beheren, bewerken, analyseren en visualiseren.

Omgevingscommunicatie

Voor het Havenbedrijf Rotterdam heeft Van Gelder alle omgevingscommunicatie uitgevoerd. We hebben bijvoorbeeld gesprekken gevoerd met de aanliggende bedrijven. De fasering en planning waren al bekend en zijn tijdens het ontwerptraject meegenomen.

Naast het Levensverlengend Onderhoud voeren we ook twee andere projecten uit voor het Havenbedrijf: Prestatie Gericht Onderhoud en Onderhoud en de Openbare Verlichting.