Bouwteam herinrichting Malderburchtstraat Nijmegen

Project Info

 • Opdrachtgever

  Gemeente Nijmegen

 • Type project

  RCC (Rapid Circular Contracting)

 • Projectomvang

  € 1.400.000

 • Uitvoeringsperiode

  Najaar 2019

Een duurzame Malderburchtstraat

Aannemingsmaatschappij Van Gelder heeft gewerkt aan de duurzame herinrichting van de Malderburchtstraat in Nijmegen. De gemeente Nijmegen had de wens om de straat zo duurzaam mogelijk in te richten. Naast duurzaamheid moest de Malderburchtstraat ook een veilige en sociale straat worden.

De meest duurzame straat is versmald, heeft energie opwekkende stoeptegels, hergebruikte straatstenen en een groenstrook om regenwater op te vangen. De gebruikte materialen zijn duurzaam ingekocht en verder is veel aandacht voor de flora, fauna én bewoners. Daarnaast zijn twee busbanen vervangen door één.

Het project betrof een Rapid Circulair Contracting (RCC) aanbesteding waarbij duurzaamheid en circulariteit centraal staan. Met dit type contract werkten we niet een vooraf uitgewerkt plan uit, maar vroegen we andere partijen om hun visie. Zo hebben we samen met advies- en ingenieursbureau Tauw, bewoners van de straat, Eef Neijenhuijsen en andere stakeholders hebben hard gewerkt aan het vernieuwde ontwerp van de straat.

Veilige en sociale straat

Bewoners en stakeholders van de Malderburchtstraat hebben tijdens het ontwerptraject hun stempel gedrukt op de verkeersveiligheid. Met name ter hoogte van het Kandinskycollege en de Irene Vorinkstraat. Daar zijn de verschillende verkeersstromen, zoals auto’s, bus, fietsers en voetgangers, meer gescheiden waardoor een overzichtelijke situatie is ontstaan. De bewoners van de Malderburchtstraat hebben dezelfde wens.

Via dit artikel lees je meer over dit bijzondere project.

Duurzame stappen

Om de straat zo duurzaam mogelijk in te richten hebben we in verschillende stappen gekeken naar wat we moesten doen. Na de inbreng van bewoners en stakeholders en de eisen van de beheerders voor de openbare ruimte, hebben we de volgende ontwerpkeuzes doorlopen:

 • Alleen doen wat noodzakelijk is
  Dit betekent bijvoorbeeld dat we geen regenwaterriool aanleggen, maar het ontwerp zo aanpassen dat regenwater in groenstroken kan infiltreren.
 • Levensduur verlengen en bestaande materialen hergebruiken
  Om dit te kunnen doen hebben we onderzocht of het vuilwaterriool vervangen moest worden. Na een rioolinspectie bleek dat vervanging niet nodig was, maar dat het relinen voldoende is om de levensduur langdurig te verlengen. Ook hebben we in het ontwerp de bochten naar de aansluitende straten gelijk gelaten aan de huidige bochten. Zo kunnen we de betonbanden opnieuw toepassen.
 • Betrokkenheid met leveranciers

Waar mogelijk hebben we de aanwezige materialen opnieuw gebruikt. Wanneer dit niet mogelijk was, gebruikten we de duurzaamste materialen. Zo zijn we tijdens het ontwerptraject met leveranciers op zoek gegaan naar de meest duurzaamste oplossingen en materialisatie.