Masterplan N201+, Schiphol-Rijk

Project Info

 • Opdrachtgever

  Provincie Noord-Holland

 • Type project

  RAW

 • Projectomvang

  € 20.900.000,-

 • Uitvoeringsperiode

  februari 2012 - juni 2014

Omlegging Schiphol-Rijk bij Aalsmeer

Veiligheid, bereikbaarheid, minimale hinder en tijdig opleveren stonden voorop bij de omlegging van Schiphol-Rijk, het sluitstuk van de 7 deelprojecten in het Masterplan N201+. De realisering van dit totaalplan maakte eeen einde aan de files, onveiligheid en overlast van de N201 door Aalsmeer, de drukste provinciale weg van Nederland. Het deelproject omvatte de aanleg van een nieuw tracé tussen de A4 en de Aalsmeerderweg.

Viaducten, HOV-busbaan, grondsanering, riolering...

De combinatie Van Gelder/Züblin realiseerde onder meer twee viaducten, een HOV-busbaan, overgangsconstructies en damwanden en was ook verantwoordelijk voor de grondsanering, het grondwerk, de HWA-riolering, de asfaltering, het straatwerk en de openbare verlichting.

Zeer uitdagend

Bodemvervuiling, niet-beschikbare gronden, het strenge veiligheidsregime van Schiphol, en de vele projectpartijen en stakeholders maakten het project zeer uitdagend. Ongelukken zijn er niet gebeurd tijdens het werk.