N235 Noord-Holland

Project Info

 • Opdrachtgever

  Provincie Noord-Holland

 • Type contract

  UAV-gc

 • Projectomvang

  € 13.560.000,-

 • Uitvoeringsperiode

  september 2016 - december 2017

Voor de provincie Noord-Holland werkten Van Gelder Verkeerstechniek en Aannemingsmaatschappij Van Gelder samen aan de N235 tussen Purmerend en Ilpendam.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit drie dingen.

 • Vervangen van verkeersregelinstallaties (VRI's)
 • Vervangen van openbare verlichting
 • Aanbrengen tidal flow ten behoeve van de spitsbusbaan.

Aannemingsmaatschappij Van Gelder en Van Gelder Verkeerstechniek zijn eind 2016 al begonnen met de engineering & voorbereiding voor het aanbrengen van de spitsbusbaan. In juni van 2017 werd er gestart met de uitvoering. Tijdens het verbreden van de N235 voor de busbaan is Van Gelder Verkeerstechniek aan de slag gegaan met het vervangen van de verkeersregelinstallaties, openbare verlichting en het aanbrengen van de tidal flow.

Zes weekenden

Het vervangen van de verkeersregelinstallaties moest in zes weekenden worden uitgevoerd omdat de N235 dan volledig was afgesloten. Dat gebeurde in de zomervakantie, in juli en augustus. Een zeer arbeidsintensief project met een zeer kort tijdsbestek. Het project werd bemoeilijkt omdat de verkeersregelkasten en bijhorende software niet op tijd kon worden geleverd door de opdrachtgever. Hierdoor is een uitloop ontstaan.

Van Gelder Verkeerstechniek heeft extra inspanningen moeten doen om de VRI's op een aangepaste manier te laten werken. Dit vergde veel extra voorbereiding en uitvoering. De klus is door een goede samenwerking en extra inspanning gereed gekomen.