N307 Roggebot – Kampen

Project Info

 • Opdrachtgever

  Provincies Flevoland en Overijssel

 • Type contract

  UAV-gc

 • Projectomvang

  € 64.000.000

 • Uitvoeringsperiode

  2021 - 2023

Het doel van het project is het verbeteren van de doorstroming en verkeersveiligheid op de N307, het verbeteren van de waterveiligheid in de regio IJsseldelta en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het gebied. Centraal in het project staat de verbinding van de N307 met het watersysteem van het Vossemeer en Drontermeer. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de Combinatie Roggebot, bestaande uit Mobilis, Van den Herik en Van Gelder. Doelen van het project zijn het verbeteren van de doorstroming en verkeersveiligheid op de N307 en het verbeteren van de waterveiligheid en de natuurontwikkeling.  Het project is het sluitstuk van het programma Ruimte voor de Rivier IJsseldelta.

n307 Roggebot

Werkzaamheden

De werkzaamheden die door Van Gelder ten behoeve van het project uitgevoerd worden zijn onder andere:

 • Ontwerp en aanleg van de wegenstructuur
 • Bouw van een viaduct over de N307
 • Aanpassen van de dijken
 • Vervangen van de infrastructuur op de N307 met geschieden wegen voor langzaam en snel verkeer
 • Aanleg van diverse kunstwerken en faunapassages
 • Sloop van de roggebotsluis en de huidige brug
 • Algemene (her)inrichting van het terrein en het landschap

Dankzij de inspanningen van de partijen kan straks 100% van de beroepsvaart en 95% van de pleziervaart onder de 300 meter lange brug door. Daarnaast zal ook de doorstroming van het auto- en fietsverkeer sterk verbeterd worden.