N794 Epe – Heerde

Project Info

 • Opdrachtgever

  Provincie Gelderland

 • Type contract

  RAW

 • Projectomvang

  -

 • Uitvoeringsperiode

  oktober 2017 - medio 2018

Aannemingsmaatschappij Van Gelder heeft in opdracht van de provincie Gelderland de werkzaamheden aan de N794 Epe-Heerde uitgevoerd.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden in hoofdlijnen uit:

 • de aanleg van fietspaden aan twee zijden van de weg;
 • aanleggen van een infiltratieriool in de rijbaan;
 • aanbrengen van verkeersremmende maatregelen;
 • aanbrengen van geluidsreducerend asfalt;

Op de site van de provincie Gelderland wordt uitgebreid uitgelegd welke werkzaamheden uitgevoerd worden. Ook wordt daar ingegaan op het planvormingsproces.

Website provincie Gelderland

Bereikbaarheid en omleidingen

Gedurende de werkzaamheden bleven de aanliggende woningen en bedrijven bereikbaar. Voor doorgaand verkeer is een omleidingsroute ingesteld via de A50. Ook de busroute is tijdelijk aangepast.

Veiligheid

Ons werkvak was afgesloten voor doorgaand verkeer. Bestemmingsverkeer naar woningen en bedrijven bleef wel mogelijk. Door een groot deel van het verkeer om te leiden, konden wij ons werk veilig doen en kwam het verkeer niet in onverwachte, onveilige situaties.