N804 Schaarsbergen – Hoenderloo

Project Info

 • Opdrachtgever

  Provincie Gelderland

 • Type contract

  RAW

 • Projectomvang

  € 350.000,-

 • Uitvoeringsperiode

  oktober - november 2019

Aannemingsmaatschappij Van Gelder heeft, in opdracht van de Provincie Gelderland, verschillende werkzaamheden uitgevoerd aan de N804 Schaarsbergen – Hoenderloo. Deze werkzaamheden voerden we uit om de verkeersveiligheid van de N804 te verbeteren.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die we hebben uitgevoerd bestonden uit het vernieuwen van asfalt en het vervangen van gele plateaus. Daarnaast hebben we twee wildroosters verwijderd omdat deze geen functie meer hadden. De fietsoversteken bij de Krimweg hebben we aangepast, zodat het een veilige oversteekplaats wordt voor fietsers. Vervolgens hebben we plaatselijk verlichting en bebording aangebracht. Deze lantarenpalen werken op ledverlichting.

Langs de hele weg waren het kleinschalige ingrepen, waarbij op sommige stukken het asfalt is vernieuwd. Tijdens de werkzaamheden is het asfalt plaatselijk verwijderd. Vervolgens brachten we het nieuwe asfalt aan.

Een goede mobiliteit zorgt voor een vlotte doorstroming. Om onze mobiliteit op pijl te houden, zorgt Aannemingsmaatschappij Van Gelder voor de realisatie en het onderhoud van wegen. Het gaat hierbij niet alleen om asfalteren, maar ook om de ontwikkeling en de productie van asfalt. Met de reconstructie van de N804 hebben we een mooi project afgerond. Samen zorgen we voor een goede mobiliteit en een vlotte doorstroming.