Netaansluiting parkbekabeling Oost-Flakkee

Project Info

 • Opdrachtgever

  Enercon

 • Type contract

  UAV (meervoudig onderhands)

 • Projectomvang

  +/- €2.500.000

 • Uitvoeringsperiode

  augustus 2020 - februari 2021

De Lodewijksweg in Oude Tonge wordt voorzien van acht windturbines. Voor de aanleg van deze turbines is een elektriciteitsaansluiting nodig. De aanleg hiervan realiseert Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken in opdracht van Enercon.

Om de energietransitie van de windturbines naar het onderstation van Siemens te realiseren, leggen we een 33 kV-verbinding aan. De verbinding heeft een totale lengte van zo’n 3,8 kilometer. Vanuit het Siemens station wordt er ook een verbinding aangelegd naar het station van Stedin, nabij Oolgensplaat. Het gaat hierbij om een 50 kV-verbinding met een lengte van 10 kilometer.

Werkzaamheden

Het aanleggen van de 33- en 50 kV-kabeltracés worden grotendeels in open ontgraving gerealiseerd. Per aansluiting wordt er één bundel gelegd, inclusief een glasvezelbuis voor de langdifferentiaalbeveiliging. Daarnaast zijn in het tracé tien HDD-boringen verwerkt.

De werkzaamheden zijn voor projectcoördinator Remco van der Ende bijzonder: “Dit omdat we een 33- en 50 kV-verbinding aanleggen. De lengte van het tracé maakt het voor mij een mooi project.”

Naast het uitvoeren van tien HDD-boringen voeren we ook twee persingen van Ø400 mm uit. Dit heet ook wel de sleufloze techniek: Een stalen mantelbuis wordt door deze manier horizontaal de grond in geslagen.

Omgevingsmanagement

Van Gelder werkt langs de provinciale weg N498 en de Langeweg. Hinder zoveel mogelijk voorkomen is een belangrijk onderdeel tijdens het werk. Maar ook de bereikbaarheid en de veiligheid. Om dit alles te waarborgen staan er langs de wegen stalen verkeersbarriers. Daarnaast houden we omwonenden en bedrijven op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden.