Nieuw Milligen

Project Info

 • Opdrachtgever

  Provincie Gelderland

 • Uitvoeringsperiode

  Juni - augustus 2018

 • Type project

  RAW

 • Projectomvang

  € 1.300.000,-

Reconstructie rotonde

In opdracht van de provincie Gelderland reconstrueert Aannemingsmaatschappij Van Gelder in slechts twee maanden tijd de rotonde bij Nieuw Milligen, nabij Landal Rabbit Hill. De werkzaamheden vinden plaats in de zomer van 2018.

Voordat er begonnen wordt aan de reconstructie wordt er eerst een bypass aangelegd, zodat het merendeel van het autoverkeer de rotonde kan blijven passeren. Daarnaast wordt er een omleiding ingesteld.

Wat gaan we doen

De rotonde op de kruising van de provinciale wegen N302 en de N344 wordt vergroot. In alle 'poten' van de rotonde komen fietsoversteekplaatsen en deze komen verder van de rotonde af te liggen dan dat nu het geval is. Hierdoor kunnen fietsers veiliger oversteken. Door de verruiming van de rotonde heeft autoverkeer meer overzicht. Daarnaast wordt er richting de A1 een extra uitvoegstrook aangelegd naar Rabbit Hill, voor een betere doorstroming van het verkeer.

Zo komt de nieuwe situatie er uit te zien:

Planning en fasering

De werkzaamheden starten op 25 juni en worden eind augustus afgerond. Tijdens de asfalteringswerkzaamheden in de nacht is de rotonde afgesloten voor alle verkeer.

Klik hier voor meer informatie over de planning en fasering.

Bereikbaarheid

Zoals aangegeven kan een groot deel van het verkeer gewoon doorrijden. Echter, er zijn een aantal verbindingen die tijdelijk niet mogelijk zijn. In onderstaand kaartje is aangegeven hoe de verkeersstromen lopen tijdens de werkzaamheden aan de rotonde. Direct aanwonenden en andere stakeholders worden door ons direct geïnformeerd.

Omleidingen nachtwerk

Tijdens de werkzaamheden worden rotonde en de bypass ook een aantal nachten geheel afgesloten. Deze nachtafsluitingen duren van 20:00 uur tot 05:00 uur. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Dit is het geval in fase 2 en fase 4. Zie onderstaande kaartjes voor de omleidingen.

 

Meer informatie

Zoals aangegeven worden direct aanwonenden door ons nader geïnformeerd. Mocht u vragen hebben over deze werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met Steven Willemsen, projectcoördinator via 0525 659 888 of .

 

Picture of Paulien Bisschop

Omgevingsmanager

0525 659 888

Paulien Bisschop