Reconstructie rotonde Nieuw Milligen

Project Info

 • Opdrachtgever

  Provincie Gelderland

 • Type project

  RAW

 • Projectomvang

  € 1.300.000,-

 • Uitvoeringsperiode

  juni - augustus 2018

In opdracht van de provincie Gelderland reconstrueerde Aannemingsmaatschappij Van Gelder in slechts twee maanden tijd de rotonde bij Nieuw Milligen, nabij Landal Rabbit Hill. De werkzaamheden vonden plaats in de zomer van 2018.

Voordat er begonnen werd aan de reconstructie, is er eerst een bypass aangelegd, zodat het merendeel van het autoverkeer de rotonde kon blijven passeren. Daarnaast werd er een omleiding ingesteld.

Werkzaamheden

De rotonde op de kruising van de provinciale wegen N302 en de N344 is vergroot. In alle 'poten' van de rotonde zijn fietsoversteekplaatsen gekomen en deze liggen nu verder van de rotonde af dan eerst het geval was. Hierdoor kunnen fietsers veiliger oversteken. Door de verruiming van de rotonde heeft autoverkeer meer overzicht. Daarnaast is er richting de A1 een extra uitvoegstrook aangelegd naar Rabbit Hill, voor een betere doorstroming van het verkeer.

Zo ziet de nieuwe situatie er uit: