Reconstructie Oude Deldensestraat Borne

Project Info

 • Opdrachtgever

  Gemeente Borne

 • Type contract

  RAW

 • Projectomvang

  € 370.000,-

 • Uitvoeringsperiode

  najaar 2017

In opdracht van de gemeente Borne heeft Aannemingsmaatschappij Van Gelder aan de Oude Deldensestraat een los regenwaterriool aangelegd. Ook bij het merendeel van de woningen is de regenpijp aan de voorzijde afgekoppeld van het vuilwaterriool.

Regenwater is schoon water, dat niet gezuiverd hoeft te worden. Het wordt daarom apart afgevoerd. In dit geval is er een regenwaterriool aangelegd, waarmee het regenwater afgevoerd wordt naar het oppervlaktewater.

Deelname afkoppeling

Om de deelname van bewoners aan de zogenaamde afkoppeling van de regenpijpen te vergroten, zijn alle bewoners persoonlijk benaderd door de uitvoerder. De bewoners werd verzocht op eigen grond zelf de werkzaamheden uitvoeren, en hadden hierbij de keus uit ondergronds of bovengronds afvoeren. De uitvoerder heeft keukentafelgesprekken gevoerd, waarin is doorgenomen welke werkzaamheden Van Gelder moest uitvoeren ten behoeve van de afkoppeling. Dit werd door de bewoners gewaardeerd. De uitvoerder kan namelijk direct inspelen op vragen en technisch advies geven.