Prestatiecontract Midden Nederland Noord

Project Info

 • Opdrachtgever

  Rijkswaterstaat

 • Type contract

  UAV-gc

 • Projectomvang

  € 10.617.000

 • Uitvoeringsperiode

  januari 2015 - januari 2020

In opdracht van Rijkswaterstaat voert Aannemingsmaatschappij van Gelder, in combinatie met Krinkels, het Prestatiecontract Meerjarig onderhoud A6/A27/N50 uit.

De combinatie Van Gelder/Krinkels is verantwoordelijk voor het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het beheergebied van Rijkswaterstaat Midden-Nederland, district Noord. Dit houdt onder andere in het maaien van de bermen, onderhouden van verzorgingsplaatsen, repareren van verlichting en uitvoeren van asfaltwerkzaamheden in de vorm van Levensduur Verlengend Onderhoud.