Verbeteren veiligheid en doorstroming spoorwegovergangen

Project Info

 • Opdrachtgever

  ProRail

 • Type contract

  UAV-GC

 • Doel project

  Verbeteren veiligheid spoorwegovergangen

 • Contractperiode

  oktober 2017 - oktober 2020

In opdracht van ProRail heeft Van Gelder Rail gewerkt aan het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO). Dit hield in dat we overwegen veiliger maakten en de doorstroming op spoorwegen verbeterden. ProRail heeft de wens om overwegen veiliger te maken zodat het aantal incidenten of de kans daarop vermindert.

Diverse maatregelen

Bij het verbeteren en veiliger maken van de spoorwegovergangen kun je denken aan diverse maatregelen. Vanuit het raamcontract was een aantal categorieën gedefinieerd:

 • Bebording, bevloering, hangwerken en belijning
  Civieltechnische maatregelen, waarbij geen beveiligingstechnische maatregelen plaatsvinden.
 • Reconstructie van de overweg voor wegverkeer
  Het uitbreiden en/of wijzigen van de bestaande overwegconfiguratie met, naast civieltechnische maatregelen, ook beveiligingstechnische maatregelen. De bestaande overweginstallatie wordt uitgebreid door het mogelijk plaatsen van extra overwegtellers.
 • Verwijderen van een overweg
  Hiermee wordt bedoeld het cosmetisch- en beveiligingstechnisch verwijderen van een gelijkvloerse kruising.
 • Optimaliseren van de aansturing van de overweg
  Het optimaliseren van de huidige functionaliteit van de bestaande overwegconfiguratie. Fysiek worden er geen aanpassingen gedaan aan de lay-out  van de overwegen.
 • Verhogen beveiligingsniveau van een overweg ten behoeve van het wegverkeer
  Het uitbreiden van de bestaande overwegconfiguratie. De niet (actief) beveiligde overweg wordt voorzien van een overweginstallatie door het plaatsen van overwegstellers, aankondigingen enzovoort. Daarnaast wordt in veel gevallen het fysieke aspect van de bestaande overweg aangepast, waarbij onder andere de bevloeringsconstructie wijzigt of uitgebreid wordt.

Deze opdracht heeft Van Gelder Rail gegund gekregen op basis van een goede combinatie van prijs en kwaliteit. Voor de kwaliteitscomponent is in de aanbestedingsfase een Plan van Aanpak door Van Gelder ingediend. Van Gelder Rail is verantwoordelijk voor perceel Zuid.

Projecten

Onze werkzaamheden bestonden uit het ontwerpen en realiseren van projecten met betrekking tot de reconstructie van overwegen. In Goes hebben we de overweg aan de Buys Ballotstraat veiliger gemaakt. Voetgangers en fietsers hebben nu een vrijliggend fiets-/voetpad. Daarnaast hebben we de overweg aan de Groot Bollerweg in Blerick verbeterd. Hier zijn aan beide richtingen de fietspaden vrijliggend gemaakt. Tevens is hier een industriespoor binnen de overwegbomen aangebracht.