Reconstructie Erasmusweg Den Haag

Project Info

 • Opdrachtgever

  Gemeente Den Haag

 • Type contract

  RAW

 • Uitvoeringsperiode

  maart 2019 - januari 2020

 • Projectomvang

  € 5.600.000

Grootschalige reconstructie inclusief diepriool

In opdracht van de gemeente Den Haag voert Aannemingsmaatschappij Van Gelder een grootschalige reconstructie uit aan de Erasmusweg in Den Haag. Dit wordt gedaan in twee fases. In maart 2019 is begonnen met de uitvoering van fase 1, die uiterlijk op 25 augustus wordt afgerond. De volgende dag wordt meteen begonnen met fase 2, die loopt tot 6 januari 2020.

Fase 1 gaat van de Loevesteinlaan naar het Erasmusplein en is 860 meter lang. Fase 2 voert van de Loevesteinlaan naar de Troelstrakade en is 730 meter lang. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd in een afgesloten werkvak, waardoor de veiligheid voor de omgeving gegarandeerd kan worden. Om die veiligheid te waarborgen, ook voor collega’s, maakt de veiligheidskundige van VGAM ook één keer per maand een veiligheidsronde.

Projectcijfers fase 1 en 2

 • 24.000 eenheden opbreken straatelementen
 • 29.000 vierkante meter asfalt opbreken
 • 18.000 kuub grond afvoeren
 • 20.000 kuub zand aanbrengen
 • 46.000 vierkante meter verharding (bestrating/open verharding en asfalt)
 • 4850m (+ 1,6km extra) rioolsleuven ontgraven van 1,5m tot 6m diep
 • 322 kolken aanbrengen
 • 36.000 vierkante meter wegfundering aanbrengen
 • 24.500 eenheden straatwerk aanbrengen
 • 11.000 ton asfalt aanbrengen

Een groot binnenstedelijk project waarbij de rioolreconstructie (diepriool DWA) de meeste tijd in beslag neemt. Helemaal nadat tijdens de uitvoering van fase 1 moest worden vastgesteld dat een gedeelte van het riool, dat volgens het bestek alleen gerelined hoefde te worden, in zeer slechte staat verkeerde. In plaats van relinen moest het gedeelte compleet worden vervangen. De bufferweken moesten daarom ingezet worden, maar tot tevredenheid van opdrachtgever en stakeholder blijft de opleverdatum wel hetzelfde.