Reconstructie Erasmusweg Den Haag

Project Info

 • Opdrachtgever

  Gemeente Den Haag

 • Type contract

  RAW

 • Projectomvang

  € 5.600.000

 • Uitvoeringsperiode

  maart 2019 - januari 2020

Grootschalige reconstructie inclusief diepriool

In opdracht van de gemeente Den Haag heeft Aannemingsmaatschappij Van Gelder een grootschalige reconstructie uitgevoerd aan de Erasmusweg in Den Haag. Dit werd gedaan in twee fases.

Fase 1 ging van de Loevesteinlaan naar het Erasmusplein. Hierbij ging het om een lengte van 860 meter. Fase 2 ging van de Loevesteinlaan naar de Troelstrakade over een lengte van 730 meter. Alle werkzaamheden werden uitgevoerd in een afgesloten werkvak, waardoor de veiligheid voor de omgeving gegarandeerd werd. Om die veiligheid te waarborgen, ook voor collega’s, maakte de veiligheidskundige Klaas van de Aannemingsmaatschappij ook één keer per maand een veiligheidsronde.

Projectcijfers fase 1 en 2

 • 24.000 eenheden op te breken straatelementen
 • 29.000 vierkante meter op te breken asfalt
 • 18.000 kuub grond afvoeren
 • 20.000 kuub zand aanbrengen
 • 46.000 vierkante meter verharding (bestrating/open verharding en asfalt)
 • 4850m (+ 1,6km extra) rioolsleuven ontgraven van 1,5m tot 6m diep
 • 322 kolken aanbrengen
 • 36.000 vierkante meter wegfundering aanbrengen
 • 24.500 eenheden straatwerk aanbrengen
 • 11.000 ton asfalt aanbrengen

Een groot binnenstedelijk project waarbij de rioolreconstructie (diepriool DWA) de meeste tijd in beslag nam. Helemaal nadat tijdens de uitvoering van fase 1 moest worden vastgesteld dat een gedeelte van het riool, dat volgens het bestek alleen gerelined hoefde te worden, in zeer slechte staat verkeerde. In plaats van relinen moest het gedeelte compleet worden vervangen. De bufferweken moesten daarom ingezet worden, maar tot tevredenheid van opdrachtgever en stakeholder bleef de opleverdatum wel hetzelfde.