Reconstructie Harderwijkerweg Hulshorst

Project Info

 • Opdrachtgever

  Gemeente Nunspeet

 • Type contract

  EMVI

 • Projectomvang

  € 777.000,-

 • Uitvoeringsperiode

  oktober - december 2019

Aannemingsmaatschappij Van Gelder heeft, in opdracht van de gemeente Nunspeet, aan de reconstructie van de Harderwijkerweg te Hulshorst gewerkt. Daarbij voerden we verschillende werkzaamheden uit om de weg te verbeteren.

De reconstructie aan de Harderwijkerweg is aan Van Gelder gegund op basis van een slimme fasering en goede omgevingscommunicatie. De Harderwijkerweg is de doorgaande weg van Nunspeet naar Harderwijk en de meest belangrijke weg voor de kern Hulshorst. De fasering en afstemming van de werkzaamheden waren daarom van groot belang om de hinder en beleving van de hinder voor de omgeving te minimaliseren. Daarom hebben wij in ons plan van aanpak aangegeven de werkzaamheden in verschillende fases uit te voeren.

Daarnaast was omgevingscommunicatie een ontzettend belangrijk punt. Wij hechten veel waarde aan persoonlijk contact voor het inventariseren van en afstemmen met belanghebbenden. Middels verschillende vormen van communicatie houden wij de belanghebbenden op de hoogte van de werkzaamheden. Daarbij geven wij een visuele toelichting van de werkzaamheden. Een beeld zegt namelijk meer dan 1000 woorden.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die we uitvoerden waren het vernieuwen van de rijbaan en het fietspad. Daarnaast hebben we een infiltratieriool aangelegd om het regenwater op te vangen. Zo komt het regenwater niet in het riool terecht, maar wordt het opgenomen in de grond.

Tijdens de werkzaamheden hebben we het asfalt verwijderd en hebben we daarnaast de fundering vervangen. Vervolgens brachten we de eerste lagen van het nieuwe asfalt aan, waarna we aan het eind de laatste laag in één keer aanbrachten.

Veiligheid

Om veilig te kunnen werken namen we een aantal maatregelen. Zo is aan de zuidzijde van de Harderwijkerweg tijdelijk een tweerichtingsfietspad gecreëerd. Daarnaast plaatsten we langs het werk bouwhekken, waardoor mensen het werkgebied inlopen.

Vertrouwd verder

Mobiliteit, het is en blijft heel belangrijk in Nederland. We willen ons kunnen bewegen en gemakkelijk kunnen verplaatsen. Daarvoor is een goede infrastructuur nodig, boven- en ondergronds. Als pure specialist in de infrastructuur heeft Aannemingsmaatschappij Van Gelder alles in huis om opdrachtgevers te ontzorgen.

Bij Aannemingsmaatschappij Van Gelder realiseren we projecten door gedrevenheid en toewijding, op basis van betrouwbaarheid en wederzijdse waardering. Ook weten wat wij voor jouw project kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op.