Reconstructie Harderwijkerweg Hulshorst

Project Info

 • Opdrachtgever

  Gemeente Nunspeet

 • Type contract

  EMVI

 • Projectomvang

  € 777.000,-

 • Uitvoeringsperiode

  oktober - december 2019

Aannemingsmaatschappij Van Gelder werkt, in opdracht van de gemeente Nunspeet, aan de reconstructie van de Harderwijkerweg te Hulshorst. Daarbij voeren we verschillende werkzaamheden uit om de weg te verbeteren.

De reconstructie aan de Harderwijkerweg is aan Van Gelder gegund op basis van een slimme fasering en goede omgevingscommunicatie. De Harderwijkerweg is de doorgaande weg van Nunspeet naar Harderwijk en de meest belangrijke weg voor de kern Hulshorst. De fasering en afstemming van de werkzaamheden zijn daarom van groot belang om de hinder en beleving van de hinder voor de omgeving te minimaliseren. Daarom hebben wij in ons plan van aanpak aangegeven de werkzaamheden in verschillende fases uit te voeren en.

Daarnaast is omgevingscommunicatie een ontzettend belangrijk punt. Wij hechten veel waarde aan persoonlijk contact voor het inventariseren van en afstemmen met belanghebbenden. Middels verschillende vormen van communicatie houden wij de belanghebbenden op de hoogte van de werkzaamheden. Daarbij geven wij een visuele toelichting van de werkzaamheden. Een beeld zegt namelijk meer dan 1000 woorden.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die we gaan uitvoeren betreft het vernieuwen van de rijbaan en het fietspad. Daarnaast leggen we een infiltratieriool aan om het regenwater op te vangen. Zo komt het regenwater niet in het riool terecht, maar wordt het opgenomen in de grond.

Tijdens de werkzaamheden verwijderen we het asfalt en vervangen we daarnaast de fundering. Vervolgens brengen we de eerste lagen van het nieuwe asfalt aan, waarna we aan het eind de laatste laag in één keer aanbrengen.

Verschillende fases

De werkzaamheden voeren we in verschillende fases uit. Een compleet overzicht van deze fases staat op de website van de gemeente Nunspeet. De rijbaan wordt tijdens de werkzaamheden afgesloten. Autoverkeer wordt omgeleid via de A28. Bestemmingsverkeer – bewoners en bezoekers – kunnen Hulshorst wel bereiken.

Veiligheid

Om veilig te kunnen werken nemen we een aantal maatregelen. Zo is aan de zuidzijde van de Harderwijkerweg tijdelijk een tweerichtingsfietspad gecreëerd. Daarnaast plaatsen we lang het werk bouwhekken, waardoor we voorkomen dat mensen per ongelijk het werkgebied inlopen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via of 0525 659 888. Op de website van de gemeente vindt u meer informatie over de verschillende uitvoerende fases.

Vertrouwd verder

Mobiliteit, het is en blijft heel belangrijk in Nederland. We willen ons kunnen bewegen en gemakkelijk kunnen verplaatsen. Daarvoor is een goede infrastructuur nodig, boven- en ondergronds. Als pure specialist in de infrastructuur heeft Aannemingsmaatschappij Van Gelder alles in huis om opdrachtgevers te ontzorgen.

Bij Aannemingsmaatschappij Van Gelder realiseren we projecten door gedrevenheid en toewijding, op basis van betrouwbaarheid en wederzijdse waardering. Ook weten wat wij voor jouw project kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op.