Bouwteam: reconstructie knooppunt Vijfsluizen

Project Info

 • Opdrachtgever

  Gemeenten Vlaardingen en Schiedam

 • Type contract

  Bouwteam

 • Projectomvang

  € 8.190.000

 • Uitvoeringsperiode

  maart - november 2017

Bij knooppunt Vijfsluizen was de doorstroming van verkeer regelmatig een probleem. De hoeveelheid verkeer was gegroeid en de huidige inrichting van de weg niet meer toereikend. Dat had regelmatig tot gevolg dat het verkeer vast stond met terugslag tot in de Beneluxtunnel. Aannemingsmaatschappij Van Gelder heeft in opdracht van de gemeenten Schiedam en Vlaardingen dit probleem opgelost. Met een heel pakket aan maatregelen om de weg beter in te richten en daarmee de doorstroming van gemotoriseerd verkeer te verbeteren. Al tijdens de werkzaamheden was er sprake van een betere doorstroming.

Kruispunten

In het project Knooppunt Vijfsluizen zijn er vier kruispunten aangepakt:

 • Kruispunt Vlaardingerdijk en Schiedamsedijk met op- en afritten A4
 • Kruispunt Kesperweg-Schiedamsedijk
 • Kruising op- en afritten A4 in Schiedam
 • Karel Doormanweg-Vlaardingerdijk

De Vijfsluizen App

Voor dit project was er door Van Gelder de Vijfsluizen App ontwikkeld, waarmee iedereen op een makkelijke wijze op de hoogte kon blijven van de uitvoering van het werk. Naast nieuwsberichten waren de actuele planning en fasering, de verwachte verkeersdrukte, Live-beelden van het project, alternatief vervoer en een mogelijkheid om met ons contact te treden, te vinden.

Lees hier ook een nieuwsbericht over de afronding van het project.