Reconstructie N213

Project Info

 • Opdrachtgever

  Provincie Zuid-Holland

 • Type project

  UAV-gc

 • Projectomvang

  € 17.900.000

 • Uitvoeringsperiode

  Juni 2018 - eind 2020

In opdracht van de provincie Zuid-Holland voert Aannemingsmaatschappij Van Gelder in combinatie met Vobi Beton- en waterbouw de reconstructie van de N213 uit.

Werkzaamheden

 • Tussen de Middelbroekweg en de Dijkweg wordt de rijbaan verdubbeld van 2x1 naar 2x2 rijstroken en wordt er geluidsreducerend asfalt aangelegd. Ook wordt langs dit wegdeel het bestaande geluidscherm vervangen voor een hoger scherm en wordt de toegang naar Royal FloraHolland aangepast.
 • Tussen de Dijkweg en Rolpaal wordt groot onderhoud aan de rijbaan uitgevoerd en wordt een fietstunnel gerealiseerd bij de rotonde aan de Bosweg. Deze bestaande rotonde wordt uitgebreid met een extra aantakking voor de ontwikkeling van bedrijventerrein Elsenbosch.
 • Tussen Rolpaal en de aansluiting met de N211 wordt de rijbaan versmald, vindt er groot onderhoud plaats en wordt de bestaande grondkerende constructie langs het water vervangen.

Reconstructie N213

Van Gelder Verkeerstechniek

Ook Van Gelder Verkeerstechniek is bij dit project betrokken. Langs het hele tracé wordt namelijk de openbare verlichting vervangen en worden de Verkeersregelinstallaties (VRI's) en de Dynamisch Route-informatiepanelen (DRIPS) onderhouden.

Duurzaamheid

Duurzaamheid was onderdeel van de uitvraag en EMVI, de inschrijver werd uitgedaagd de milieubelasting van het werk te minimaliseren, aantoonbaar gemaakt middels een MKI-berekening. Met diverse slimme oplossingen heeft Van Gelder de MKI-waarde van het werk, ten opzichte van de referentieberekening van de opdrachtgever, met 47% weten te verminderen.