Reconstructie N359 Lemmer

Project Info

 • Opdrachtgever

  Provincie Friesland

 • Type contract

  RAW

 • Projectomvang

  € 6.200.000,-

 • Uitvoeringsperiode

  september 2017 - 1 juni 2018

Voor de reconstructie van de N359 hebben Aannemingsmaatschappij Van Gelder (VGAM) en Van Gelder Verkeerstechniek (VGVKT) samengewerkt. Het project bestond onder andere uit de verbreding van een aantal wegen, het plaatsen van nieuwe geluidswallen en nieuwe fietspaden. Veel werkzaamheden en relatief weinig tijd.

Tijdsdruk

Van Gelder kwam niet als de nummer één uit de bus bij de aanbesteding, maar door omstandigheden kwam de opdracht toch bij ons terecht. Wel met twee maanden vertraging en de einddatum van 1 juni 2018 bleef wel gewoon staan. Flinke tijdsdruk dus, zeker ook door de randvoorwaarden/eisen die het project met zich mee bracht. De reconstructie ligt gevoelig in de omgeving en mede daardoor was er slechts beperkte mogelijkheid tot 's nachts en in de weekenden werken. De doorgaande route is een belangrijk item, want de N359 wordt gezien als de 'poort van Friesland'.

Werkzaamheden

Zoals eerder al geschreven waren er veel werkzaamheden te verrichten aan en rondom de N359. Naast eerdergenoemde werkzaamheden moesten er ook duikers worden aangelegd en verkeersregelinstallaties worden geplaatst. Verder was er nieuwe openbare verlichting nodig, werd er aan rotondes gewerkt en kwam er nieuwe asfaltering.

Samenwerking

In dit project werkten VGAM en VGVKT dus samen, maar zij kregen ook nog ondersteuning van aannemersbedrijf F.L. Liebregts. Het bedrijf uit Middelbeers was verantwoordelijk voor het grondwerk. Samen deden alle partijen er alles aan om de verloren tijd (30 procent) goed te maken.