Reconstructie N602

Project Info

 • Opdrachtgever

  Gemeente Sint Anthonis

 • Type project

  RAW

 • Projectomvang

  € 1.725.000,-

 • Uitvoeringsperiode

  april 2018 - september 2018

Van Gelder Aannemingsmaatschappij heeft in opdracht van de gemeente Sint Anthonis de reconstructie van de voormalige provinciale weg N602 uitgevoerd.

Het totale werk was daarbij opgesplitst in drie verschillende bestekken. Het bestek dat Van Gelder heeft aangenomen was het asfaltbestek m.b.t. de wegvakken tussen Ledeacker en Wanroij en van Wanroij tot de gemeentegrens met Mill. Dat hield in dat Van Gelder ca. 5 km van de in totaal 8 km onderhanden heeft genomen.

Werkzaamheden

De werkzaamheden in het bestek omvatten het verwijderen van bestaande bermverharding, verwijderen van de asfaltdeklaag, aanbrengen van een nieuwe asfalttussenlaag en deklaag, aanbrengen van nieuwe bermverharding, het herstraten van inritten, zijstraten en bushaltes en het vervangen van de openbare verlichting. Daarnaast werden twee kruisingen gereconstrueerd, waarbij fietspaden en zijaansluitingen werden verlegd.

Inspraak

Tijdens de voorbereiding van het gehele project hebben werkgroepen vanuit de dorpskernen inspraak gehad in het ontwerp. Hierin is bepaald dat er binnen de bebouwde kom extra aanduidingen op de weg komen door middel van Thermoflex (coating).