Reconstructie N602

Project Info

 • Opdrachtgever

  Gemeente Sint Anthonis

 • Uitvoeringsperiode

  April 2018 - september 2018

 • Type project

  RAW

 • Projectomvang

  € 1.725.000

Asfalteren

Van Gelder Aannemingsmaatschappij voert in opdracht van de gemeente Sint Anthonis de reconstructie van de voormalige provinciale weg N602 uit.

Het totale werk is opgesplitst in drie verschillende bestekken. Het bestek dat Van Gelder heeft aangenomen is het asfaltbestek m.b.t. de wegvakken tussen Ledeacker en Wanroij en van Wanroij tot de gemeentegrens met Mill. Dat houdt in dat Van Gelder ca. 5 km van de in totaal 8 km onderhanden neemt. Het project heeft een doorlooptijd van drie maanden.

Werkzaamheden

De werkzaamheden in het bestek omvatten het verwijderen van bestaande bermverharding, verwijderen van de asfaltdeklaag, aanbrengen van een nieuwe asfalttussenlaag en deklaag, aanbrengen van nieuwe bermverharding, het herstraten van inritten, zijstraten en bushaltes en het vervangen van de openbare verlichting. Daarnaast worden twee kruisingen gereconstrueerd, waarbij fietspaden en zijaansluitingen worden verlegd.

Inspraak

Tijdens de voorbereiding van het gehele project hebben werkgroepen vanuit de dorpskernen inspraak gehad in het ontwerp. Hierin is bepaald dat er binnen de bebouwde kom extra aanduidingen op de weg komen door middel van Thermoflex (coating).

 

Picture of Björn Duineveld

Omgevingsmanager

0525 659 888

Björn Duineveld